Головний зміст

european court human rights oeВ огляд висвітлено насичений різноманітними позиціями матеріал:

 

 

 

 

 

 

стосовно обов’язку держави захищати право особи на життя та встановлювати винних осіб у його порушенні (справи TËRSHANA v. Albania; KOTILAINEN AND OTHERS v. Finland);

щодо правомірності знесення нерухомого майна на земельній ділянці лісового фонду, на якій відповідне будівництво заборонене (KAMINSKAS v. Lithuania);

перша у своєму роді позиція у справах щодо України, яка пов’язана із домашнім насильством та виселенням члена сім’ї, який таке насильство вчиняє (LEVCHUK v. Ukraine);

щодо окремих аспектів забезпечення інклюзивної освіти (G.L. v. Italy);

опис справи PERVANE v. Turkey, в якій попри відсутність захисника на стадії досудового розслідування порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не було констатоване.

Крім цього, огляд також містить перелік  ухвалених ЄСПЛ рішень проти України, що стосуються системних проблем з дотримання положень Конвенції.