Головний зміст

dsa1 6bc97d6659 eb3fbff2963d30d27ccb2b9d9937d7e9Випадки несвоєчасного внесення до автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) інформації про дату набрання судовим рішенням законної сили стають причиною невиконання державними органами та посадовими особами, які у своїй діяльності використовують інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень, своїх повноважень у встановлені терміни.

Для виправлення цієї ситуації заступник голови Державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький звернувся з листом до керівництва апеляційних, місцевих адміністративних, господарських судів та територіальних управлінь ДСА України.

У листі наголошується, що відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (Порядку), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 №1200/0/15-18, відомості про набрання судовим рішенням законної сили (в т.ч. за результатами розгляду справи судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до АСДС та надсилаються до Реєстру засобами АСДС відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Радою суддів України.

Сергій Чорнуцький також нагадав, що «згідно з пунктом 3 розділу Х Порядку, відповідальність за організацію в суді своєчасного правильного та повного внесення до АСДС реєстраційних відомостей, зазначених у пункті 3 розділу ІІ цього Положення, а також відомостей про набрання судовим рішенням законної сили, надсилання таких відомостей до Реєстру, а також за своєчасне надсилання адміністраторові відомостей, зазначених в абзаці другому пункту 2 розділу ІІІ цього порядку та пункті 3 розділу ІІІ цього Порядку, несе керівник апарату або особа, яка виконує його обов’язки».