Головний зміст

sud reforma0ne0nado ukr 28 03 201615 лютого 2021 року в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів, під час яких учасники, зокрема, заслухали інформацію щодо здійснення правосуддя у справах і матеріалах кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення у 2020 році.

 

 

Як зазначив голова ККС ВС Станіслав Кравченко, у звітному періоді до судів надійшло 2 млн 76 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення. Місцеві загальні суди отримали 1 млн 785 тис. справ і матеріалів, апеляційні – 270 тис. До Вищого антикорупційного суду усього надійшло 12 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства, із них на розгляд слідчих суддів – 10,8 тис. клопотань, скарг, заяв щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування.

Верховний Суд отримав 9728 процесуальних звернень кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що на 5 % більше ніж у 2019 році. Крім того, щороку збільшується надходження до ККС ВС подань, клопотань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Так, у 2020 році їх кількість збільшилася на 37,8 % і сягнула 2 тис. Така ситуація виникла насамперед через проблему з кадровим забезпеченням судів.

«Статистична інформація свідчить, що попри кадрові, фінансові, організаційні та інші труднощі судам вдавалося забезпечувати в розумні строки справедливий, якісний, належний розгляд більшості кримінальних проваджень», – зазначив голова ККС ВС.

У провадженні слідчих суддів під час досудового розслідування перебувало 711 тис. матеріалів. Судді ККС ВС за касаційними скаргами на судові рішення розглянули по суті та здійснили перегляд рішень суду першої або апеляційної інстанцій у 2,6 тис. кримінальних провадженнях стосовно майже 3 тис. осіб.

Касаційну скаргу задоволено та судове рішення скасовано у 844 кримінальних провадженнях, або 32,5 % від загальної кількості судових рішень, переглянутих у касаційному порядку.

За результатами розгляду касаційних скарг найбільший відсоток осіб, стосовно яких скасовано судові рішення, зафіксовано в судах таких областей: Закарпатської – 53,7 % (скасовано 22 судових рішення із 41 переглянутого у касаційному порядку), Одеської – 50 % (62 із 124), Львівської – 40,1 % (59 із 147), Кіровоградської – 39,7 % (25 із 63). Найменший відсоток таких осіб був у судах Тернопільської – 13,2 % (5 із 38), Херсонської – 18,6 % (16 із 86), Запорізької – 20,9 % (37 із 177) та Полтавської – 21,4 % (21 із 98) областей.

Результати касаційного перегляду судових рішень за розділами Особливої частини КК України у 2020 році вказують, що найбільше було кримінальних правопорушень проти власності 970 (33 %). Крім того, кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи було 589 (20,1 %), проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 312 (10,6 %), у сфері службової та професійної діяльності – 251 (8,5 %), у сфері обігу наркотичних засобів – 225 (7,7 %) та інших правопорушень ­– 590 (20,1 %).

У 2020 році місцевими загальними судами стосовно 735 осіб (у 2019 році – 987) ухвалено виправдувальні вироки; їх частка від кількості всіх осіб, щодо яких ухвалено вироки, становила 0,9 % або 1,2 %. Доповідач зауважив, що у 2020 році в касаційному порядку перевірено ухвалені загальними судами виправдувальні вироки у кримінальних провадженнях стосовно 171 особи. За результатами касаційного розгляду, виправдувальні вироки залишено без зміни стосовно 135 осіб, або 78,9  % від переглянутих (у 2019 році – 58,6 %). Стосовно 36 осіб виправдувальні вироки скасовано із призначенням нового розгляду (21,1 %). За результатами касаційного перегляду судових рішень протягом минулого року звільнено з-під варти 33 особи.

Станіслав Кравченко не залишив поза увагою й питання довіри до судової влади. Згідно зі статистичними даними із загальної кількості справ та матеріалів, що перебували на розгляді місцевих та апеляційних судів (2 млн 250 тис.), заяви про відвід судді (слідчого судді) становили 0,8 % (17 тис.) від загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді. Відвід задоволено у 57 % випадків (9,4 тис.).

«Це свідчить про те, що процесуальні механізми висловлення недовіри до суду діють, однак статистичні дані вказують на високий рівень довіри до суду сторонами процесу у кримінальному провадженні», – наголосив Станіслав Кравченко.

Голова ККС ВС розповів про проблеми, з якими стикаються суди, зокрема: збільшення кількості кримінальних проваджень, за якими особи трималися під вартою і числилися за судами понад 6 міс., а також кількості випадків, коли розгляд кримінальних проваджень відкладався. Так, станом на 31 грудня 2020 року суди першої інстанції не розглянули 6,1 тис. кримінальних проваджень (у 2019 році – 5,5 тис., у 2018 році – 4,8 тис., у 2017 році – 3,6 тис.), за якими 7,8 тис. осіб трималися під вартою і числилися за судами понад 6 місяців (у 2019 році – 7,1 тис., у 2018 році – 6,2 тис., у 2017 році – 5 тис.).