Головний зміст

pravovaya ekspertiza dokumentov2У дайджесті зібрано найважливіші правові позиції, сформовані ВП ВС, КЦС ВС та КГС ВС за весь час роботи. Дайджест дає змогу зрозуміти основні підходи до вирішення проблемних питань, які виникають у правовідносинах банків і позичальників, зокрема щодо:

 

 

 

- стягнення кредитної заборгованості в разі неповідомлення боржнику про зміну кредитора або зміну реквізитів банку;

- можливості нарахування передбачених кредитним договором процентів і неустойки за період після розірвання кредитного договору, після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред’явлення до позичальника вимоги;

- стягнення процентів за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне погашення кредиту, одержаного на підставі анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- особливостей стягнення кредитної заборгованості, пені, інфляційних втрат та 3 % річних в іноземній валюті;

- застосування до банку наслідків, передбачених ст. 625 ЦК України, у разі несвоєчасного й неповного зарахування коштів, унесених позичальником для погашення заборгованості за кредитним договором;

- визнання недійсними кредитних договорів;

- особливостей застосування позовної давності у спорах про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Окрім того, у дайджесті зосереджено увагу на деяких особливостях підвідомчості спорів, що виникають із кредитних зобов’язань, третейським судам, визначення юрисдикції судів, а також застосування норм процесуального права.

Дайджест стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, а також усім, хто цікавиться практичними проблемами, пов’язаними з виконанням кредитних зобов’язань.