Головний зміст

sud108Судовою палатою для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС здійснено вивчення й узагальнення судової практики вирішення Верховним Судом спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів та реалізацією прав, які підтверджуються цінними паперами, за 2018–2020 роки.

 

Огляд містить висновки Верховного Суду, які сприятимуть сталості та єдності судової практики у справах з названих спорів, зокрема, щодо таких питань, як:

- підвідомчість справ, пов’заних з обігом цінних паперів;

- обрання способу захисту у спорах, пов’язаних з обігом цінних паперів;

- забезпечення позову у спорах, пов’язаних з обігом цінних паперів;

- купівля-продаж цінних паперів, примусовий викуп акцій тощо;

- захист прав, що випливають з акцій;

- набуття права власності на акції під час приватизації;

- обіг векселів та облігацій.