Головний зміст

documentsОгляд містить низку важливих правових позицій ВП ВС та КГС ВС, сформульованих під час розгляду справ у спорах стосовно захисту авторського права і суміжних прав, захисту прав на знаки для товарів і послуг, захисту прав на інші об’єкти промислової власності (рішення, внесені до ЄДРСР за січень 2019 року – березень 2021 року).

 

Зокрема викладено правові висновки щодо:

приватноправового характеру та належності до юрисдикції господарських судів спору про недійсність рішення про визнання знака добре відомим, наказу про затвердження цього рішення;

наявності в організації статусу та права на здійснення діяльності з організації колективного управління;

отримання дозволу на використання суміжних прав як підстави для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав;

можливості одержати правову охорону позначень, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

необхідності призначення судової експертизи задля вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, якщо схожість не має очевидного характеру;

визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг;

вирішення питання стосовно відсутності патентоздатності винаходу з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності.