Головний зміст

perevТОВ-1 звернулося до господарського суду з позовом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), серед іншого, про визнання недійсним рішення НКЦПФР щодо реєстрації випуску акцій ПрАТ (без здійснення публічної пропозиції), зобов'язання НКЦПФР скасувати реєстрацію випуску акцій ПрАТ, скасувати реєстрацію звіту про результати емісії акцій ПрАТ та анулювати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ. ТОВ-2 як третя особа із самостійними вимогами щодо предмета спору також звернулося до суду з позовом до НКЦПФР з аналогічними вимогами.

Господарський суд позов ТОВ-1 та позов третьої особи із самостійними вимогами – ТОВ-2 задовольнив повністю. Постановою апеляційного господарського суду, залишеною без змін постановою Верховного Суду, рішення господарського суду скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Верховний Суд зазначив, що відповідно до положень підпунктів 3, 4 п. 3 та підпунктів 25, 27, 129 п. 4 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011, відповідач у цій справі повинен був, зокрема, здійснювати контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів тощо. Проте суд апеляційної інстанції не встановив, а сторони не довели те, що відповідач у спірних правовідносинах не здійснював чи неналежно здійснював завдання, покладені на нього чинним законодавством.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є виписка з рахунку в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством і договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. Водночас сторонами у справі не надано виписки з рахунку в цінних паперах, яка б підтверджувала обставини щодо іншого складу акціонерів ПрАТ, ніж той, який був зазначений у документах, поданих НКЦПФР.

Отже, ТОВ-1 не доведено факту набуття статусу акціонера ПрАТ, тому позивач не має підстав стверджувати про порушення його корпоративних прав та охоронюваних законом інтересів внаслідок прийняття оспорюваних рішень НКЦПФР.

Постанова КГС ВС від 14 березня 2023 року у справі № 917/1746/20 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/109854374.