Головний зміст

IMG 7599 2Узагальнення практики розгляду слідчими суддями Київського районного суду м. Одеси скарг на бездіяльність прокурора та слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення за 12 місяців 2015 року.
 
 
 
 
 
 
 
26.01.2016 року м. Одеса
 
Як про це свідчить судова практика на теперішній час однієї з важливих функції слідчого судді, як і раніше є розгляд скарг саме на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання відповідної заяви чи повідомлення. У цілому узагальнення даних про судовий розгляд слідчими суддями клопотань, заяв про відвід та скарг на незаконні рішення, дії чи бездіяльності слідчих (прокурорів) під час досудового розслідування у Київському районному суді м. Одеси за 12 місяців 2015 року показує певне зростання їх загальної кількості проти аналогічного періоду роботи за 2013-214 роках. Слідчими суддями за 2015р. розглянуто 1700 клопотань, в тому числі 1638 клопотань від слідчих (прокурорів) та 62 клопотання інших учасників кримінального процесу, надісланих останніми протягом 12 місяців минулого року, з яких тільки про обрання запобіжного заходу, продовження строку його дії і надання дозволу на затримання підозрюваних розглянуто 531 клопотання чи 32 % від загального числа.
 
При цьому варто звернути увагу на те, що у 2015 році за результатами розгляду 1700 клопотань слідчими суддями обґрунтовано відмовлено в задоволенні 208 з них, що складає 13% їх кількості при залишку нерозглянутих з числа зареєстрованих у минулому році 18 клопотаннях, що складає 1%.
 
Разом з тим, слідчими суддями протягом 12 місяців 2015 року прийнято до свого провадження в цілому 594 скарг, заяв та клопотань від інших учасників кримінального процесу з яких, фактично розглянуто 589 або 99 % від зареєстрованих. Також з числа розглянутих 594 скарг, заяв та клопотань від інших учасників кримінального процесу 76 є заявами про відвід, 68 складають клопотання про застосування заходів забезпечення і, 445 скаргами на незаконні рішення, дії чи бездіяльності слідчих (прокурорів) під час досудового розслідування. Наприклад, у 2015 році до райсуду надійшло 448 скарг на незаконні рішення, дії чи бездіяльності слідчих (прокурорів), з них розглянуто 445 скарг, і тому лише 3 скарги чи 1% на початок 2016 року залишилися не розглянутими, а їх порівняльний аналіз дозволяє спостерігати певну тенденцію зростання числа розглянутих скарг на незаконні рішення, дії чи бездіяльності слідчих (прокурорів) до 30 відсотків на фоні зниження числа клопотань сторін лише на 8 % у минулому році проти аналогічних показників за 2014р.
 
При цьому, з числа розглянутих скарг (445), останні були спрямовані: на дії (бездіяльність) слідчих 413 скарг або 93 % від розглянутих; на дії (бездіяльність) прокурорів 32 скарги або 7 % від розглянутих. За результатами розгляду таких скарг на рішення, дії (бездіяльність) слідчих та прокурорів слідчими суддями задоволено 318 скарги або 71%; відмовлено у відкритті провадження чи у розгляді 13 скарг або 3% від розглянутих; відмовлено у задоволенні по суті 79 скарг або 18 %; повернуто 35 скарг їх авторам чи 8% для усунення процесуальних недоліків, що не позбавляло останніх у подальшому їх права на повторне звернення з цього самого приводу до слідчого судді.
 
Також за 12 місяців 2015 року слідчими суддями з загального числа зареєстрованих скарг розглянуто: 262 на бездіяльність слідчого, прокурора з яких, задоволено 190 скарг, відмовлено у задоволенні 55 скарг та повернуто 17 скарг їх авторам; 137 скарг на рішення слідчого про закриття кримінального провадження з яких задоволено – 110 скарг, відмовлено у задоволенні 12 скарг, повернуто 15 їх авторам; 11 скарг на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим, з яких задоволено 4 скарги, відмовлено у задоволенні 5 скарг, повернуто 2 скарги їх авторам; 33 скарги на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення певних слідчих (оперативно-розшукових) дій, з яких задоволено 13 скарг та відмовлено у задоволенні 19 скарг, повернута 1 скарг її автору; 1 скарга на рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування, яка була задоволена.
 
Найбільш актуальними на теперішній час є положення п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, яке визначає право заявника, потерпілого (його представника чи законного представника), підозрюваного (його захисника чи законного представника) подавати скаргу на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання відповідної заяви чи повідомлення. Обов’язковою умовою подання скарги згаданими особами є набуття ними відповідного процесуального статусу.
 
Так, за 12 місяців минулого року слідчими суддями здійснено розгляд 143 скарг на бездіяльність слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЕРДР або 54,6 % від числа таких скарг, що складає 32,1 % від загальної кількості розглянутих скарг, за результатами яких задоволено – 113 скарг чи 79 % від їх числа, відмовлено у задоволенні 19 скарг або у 13,3 % випадках та повернуто авторам 11 таких скарг що складає 7,7 % від їх числа. Внаслідок судового розгляду протягом 12 місяців 2015 року 143 скарг на бездіяльність слідчих (прокурорів), яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР безпосередньо у 113 випадках такі скарги були задоволенні та ухвалами слідчих суддів оскаржувана бездіяльність фактично була визнана незаконною з одночасним зобов’язанням за такими заявами внести відповідні відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР і розпочати досудове розслідування.
 
Узагальнені відомості щодо розгляду слідчими суддями скарг на дії (бездіяльність) слідчих та прокурорів за аналогічний період 2014р. показують, що у цілому було розглянуто 50 скарг на бездіяльність слідчих, яка полягає в
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або 16 % їх загальної кількості, з яких за результатами їх розгляду задоволено 40 скарг вказаної категорії або 80 %; відмовлено у задоволенні скарг лише у 6 випадках та повернуто 4 скарги їх авторам. Також за 2013р. внаслідок розгляду 67 таких скарг, що складало 24,4 % від їх загальної кількості було задоволено 50 скарг або 74,6 % їх числа, відмовлено у задоволенні 13 скарг або 19,4 % та повернуто їх авторам 4 скарги чи 6 % від числа розглянутих (67).
 
Як показує така практика, зазначені у заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення відомості, переважно слідчими СВ Київського ВП м. Одеси не заносяться до ЄРДР і це підтверджується даними судової статистики. Під час розгляду вказаних скарг разом з їх авторами не завжди приймали участь в судових засіданнях слідчі СВ Київського ВП або прокурори прокуратури району, але навіть і у випадках їх участі, вони фактично були неспроможні спростувати доводи заявників за їх скаргами і, як правило були змушені погодитися з необхідністю своєчасного внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за заявами вищевказаних скаржників.
 
Наприклад: 17.06.2015 до районного суду надійшла скарга громадянина Б. на бездіяльність слідчого Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області з приводу невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за поданою ним 10.06.2015 заявою про злочини, які передбачають кримінальну відповідальність за перешкоджання законної журналістської діяльності, перевищення службових повноважень, зловживання владою тощо. З наданих документів вбачалося, що громадянин Б. звернувся до Київського РВ із заявою, якою повідомив правоохоронний орган про кримінальне правопорушення, виклавши обставини його вчинення та причетних осіб і така заява зареєстрована від 10.06.2015р., але слідчий Київського РВ, отримавши зареєстровану заяву, відомості про злочин чомусь не вніс до ЄРДР і з цього приводу не розпочав досудове розслідування. Незважаючи на те, що від СВ Київського РВВС до слідчого судді представник не з’явився, і на час розгляду такій скарги будь-яких відомостей не було надано слідчий суддя дійшов висновку про те, що скарга підлягає задоволенню, а тому внаслідок розгляду цієї скарги 22.06.2015 постановлено ухвалу, якою вона задоволена, зобов’язано слідчого Київського РВ внести до ЄРДР дані за поданою Б. заявою про злочини, які передбачають кримінальну відповідальність за перешкоджання законної журналістської діяльності, перевищення службових повноважень, зловживання владою тощо та розпочати досудове розслідування.
 
З урахуванням висновків цього узагальнення та приведених в ньому даних практики застосування діючого законодавства вважаю доцільним обговорити його на зборах суддів кримінальної колегії суду, а також проінформувати про це керівництво ГУНП та прокуратури Одеській області.
 
Голова Київського районного суду
м. Одеси С.А. Чванкін