Головний зміст

1019302364Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження при визначенні та застосуванні запобіжних заходів)".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроектом №2870 пропонується внести до Кримінального процесуального кодексу (далі - КПК) зміни, відповідно до яких: не допускається застосування будь-яких інших запобіжних заходів, окрім взяття під варту, до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини (зміни до статті 176 КПК); запроваджується такий вид запобіжних заходів, як підписка про невиїзд, та встановлюється можливість її обрання щодо підозрюваних, обвинувачених у вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості (нова стаття 180-1 КПК у редакції проекту); передбачається, що у разі необхідності проведення відповідних процесуальних дій, а також отримання медичної допомоги підозрюваний, обвинувачений, щодо якого обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, має право залишати житло, повідомивши орган, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження (зміни до статті 181 КПК) тощо.
 
Під час розгляду на засіданні Комітету необхідність прийняття законопроекту обумовлювалася тим, що практичне застосування окремих норм в чинній редакції КПК не лише створює потенційну загрозу правам і свободам людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а й призводить до зловживань в частині застосування окремих положень процесуального Закону.
 
При цьому задекларована концепція рівності сторін (обвинувачення і захисту) не отримала реального наповнення в КПК України. Натомість, обвинувачена особа як і раніше залишилась не стороною, а об'єктом кримінального переслідування.
 
Члени Комітету підтримали законопроект, прийняття якого дозволить привести кримінальний процесуальний закон у відповідність до європейських стандартів кримінального судочинства з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.