Головний зміст

584745Законодавчим актом передбачено, що строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон прийнято з урахуванням пропозиції Комітету, згідно з якою частину шосту статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" викладено в такій редакції:
 
"6. Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніше як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу".
 
Проект Закону зареєстровано за №4020.