Головний зміст

image 25 1У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про державну службу" (щодо запобігання корупції у судовій системі).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нагадаємо, що з 1 травня 2016 року набирає чинності Закон України «Про державну службу». Відповідно до його положень, особи, які обіймають посади помічників суддів у судах всіх юрисдикцій, а також наукових консультантів у Конституційному Суді України, втратять статус державного службовця.
 
Не поширення на зазначених категорій працівників дії Закону України «Про державну службу», буде негативно впливати на незалежність судової гілки влади, зважаючи на наступне.
 
Після 1 травня 2016 року на помічників суддів не розповсюджуватимуться обмеження, пов’язані зі статусом державного службовця. До прикладу, помічник судді та суддя можуть бути близькими родичами; помічники отримають змогу поєднувати свою безпосередню роботу в суді з іншими видами оплачуваної діяльності, наприклад, надавати юридичні консультації, або ж здійснювати підготовку позовних заяв, які згодом, можуть розглядатися в тому ж суді, де він працює. Таке сумісництво, з великою імовірністю, може мати шкідливий вплив на об’єктивність, безсторонність та незалежність суду.
 
Більшого того, помічники суддів та наукові консультанти суддів Конституційного Суду України, після набрання чинності Законом України «Про державну службу», зможуть брати активну участь в політичній агітації та вчиняти інші дії, які свідчать про їх особливе ставлення до певних політичних партій. До того ж, вказані категорії працівників отримають право організовувати та брати участь в страйках. Такими своїми діями помічники суддів та наукові консультанти однозначно завдадуть шкоди авторитету суду, в якому вони працюють.
 
Варто також зазначити, що Закон України «Про державну службу» містить норму про те, що під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби. За таких умов – справу з архіву помічнику судді можуть і не видати, так як працівники суду, відповідальні за ведення архіву, збережуть статус державного службовця, а помічники судді – ні. Їхня посада належатиме до патронатної служби.
 
Таким чином, беручи до уваги те, що робота, яку виконують помічники суддів за своїм характером і змістом безпосередньо пов’язана з функціями, які покладаються на суд, а не на суддю, збереження за ними статусу державного службовця відповідатиме визначенню цього поняття, яке наведено у ст. 1 Закону України «Про державну службу», а саме: державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
 
Тому, вказаним законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про державну службу», який має набрати чинності з 1 травня 2016 року. Внаслідок внесення запропонованих змін, державними службовцями будуть вважатися працівники Секретаріату Конституційного Суду України, наукові консультанти і помічники суддів Конституційного Суду України, а також працівники апарату судів загальної юрисдикції та помічників суддів у таких судах.