Головний зміст

cyA77Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 2 березня ухвалив Стратегію подолання бідності до 2020 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ми абсолютно чітко фіксуємо основні напрямки діяльності Уряду України щодо подолання бідності в нашій державі. Всі ці заходи мають завершуватися у 2020 році виконанням певних показників», - сказав Міністр соціальної політики Павло Розенко, коментуючи відповідний документ.
 
«Особливо ми звертаємо увагу на рівень бідності серед працюючих осіб, що є ненормальним для розвинених країн. Ми плануємо, що виконання цієї програми дасть змогу зменшити рівень бідності серед працюючих з 18 до 11%», - сказав Міністр, додавши, що загалом вже з 2020 року рівень бідності в Україні знизиться з 28% до 15%, тобто на 5,2 мільйона осіб.
 
Павло Розенко також зауважив, що виконанню цієї стратегії сприятиме зменшення рівня безробіття до 9% та посилення адресності надання соціальної допомоги.
 
Як зазначається в ухваленому документі, головною метою Стратегії подолання бідності є поетапне зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання.
 
Досягнення визначеної мети буде здійснюватися шляхом реалізації стратегічних напрямів щодо: розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці; забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізації ризиків соціального відчуження сільського населення; протидії соціальному відчуженню та мінімізації ризиків бідності найбільш вразливих категорій населення; запобігання бідності та недопущення виникнення осередків хронічної бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.
 
Розроблення нових підходів у розв’язанні проблеми подолання бідності обумовлено загостренням соціально-економічної ситуації в країні, що супроводжується погіршенням матеріального становища значної частини населення. До того ж, термін дії Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності закінчився у 2015 році.