Головний зміст

VASU VRUСкасування судом деяких рішень ВРЮ щодо звільнення суддів грунтується на недотриманні строків притягнення до дисциплінарної відповідальності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про це повідомив Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло під час зустрічі з журналістами.
 
Розповідаючи про мотивацію відповідних рішень Вищого адмінсуду, О.Нечитайло зауважив, що Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» було внесено зміни до статті 32 Закону «Про Вищу раду юстиції», відповідно до яких провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження.
 
Згідно ж із «Прикінцевими та перехідними положеннями» Закону «Про забезпечення права на справедливий суд» документ набрав чинності через 30 днів від дати його опублікування, тобто 29 березня 2015 року. Виняток становили лише деякі норми, зокрема пункт 6 розділу І (зміни до ЗУ «Про Вищу раду юстиції»), які набрали чинності наступного дня після опублікування — 27 лютого 2015 р.
 
Таким чином, з 27 лютого до 28 березня минулого року діяла стаття 32 Закону «Про Вищу раду юстиції» у новій редакції. Строки здійснення дисциплінарного провадження тоді встановлювались частиною 4 статті 87 Закону «Про судоустрій і статус суддів» у редакції 2010 р. Відповідно до цієї норми дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше 6 місяців з дня відкриття Вищою кваліфікаційною комісією суддів провадження в дисциплінарній справі, але «не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці».
 
Це положення втратило чинність після 28 березня 2015 року — зі вступом у силу законодавчих нововведень, за якими дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше 3-х років із дня вчинення проступку. Водночас, ВАСУ наголосив, що стаття 58 Конституції встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної сили у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
 
Натомість проступки, які стали підставою для порушення дисциплінарних справ проти суддів, було вчинено ними у січні-лютому 2014 року, тобто на час розгляду Вищою радою юстиції дисциплінарних справ строк притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності становив один рік і на момент прийняття рішення ВРЮ закінчився.
 
На переконання суддів ВАСУ, саме це не врахувала Вища рада юстиції при прийнятті рішень щодо внесення подань до ВРУ про звільнення цих суддів. Доводи ВРЮ про те, що строк притягнення до відповідальності суддів за порушення присяги є безмежним суд спростував, оскільки це не було встановлено законодавством, а тому, на переконання суддів, такий висновок є надуманим і фактично новою нормою права, що свідчить про свавілля такого тлумачення. «У разі якщо законодавець не встановив безпосередньо нормою спеціальний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності з підстав порушення присяги судді, необхідно застосовувати загальний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів», - йдеться у судових рішеннях ВАСУ.
 
Крім цього, Європейський суд з прав людини вважає, що такий строк давності обов’язково повинен бути встановлений законодавчо з метою забезпечення принципів юридичної визначеності та остаточності (Рішення у справі «Олександр Волков проти України»). ЄСПЛ у цьому Рішенні вказав, що відсутність (на час розгляду цієї справи в ЄСПЛ) у законодавстві України положення про строки давності звільнення судді з посади за порушення присяги є порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.