Головний зміст

45678Помічник судді є працівником апарату суду. Він має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідні зміни до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції (рішення РСУ від 25.03.2011 №14) визначені рішенням Ради суддів України від 03.03.2016 №20.
 
Оплата праці помічника судді регулюється та встановлюється відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», іншими нормативно-правовими актами.
 
У випадку тривалої відсутності судді, а також у період з моменту закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя до моменту поновлення цих повноважень або звільнення судді, помічник судді може тимчасово виконувати обов’язки помічника іншого судді.
 
Крім того, у вказаних вище випадках помічника судді за його згодою наказом керівника апарату суду може бути переведено на іншу посаду працівника апарату суду на строк до припинення тривалої відсутності судді або поновлення повноважень судді. У разі відсутності згоди помічника виконувати обов'язки помічника іншого судді або працівника апарату суду його може бути звільнено з посади.
 
У разі припинення повноважень судді відповідного суду та звільнення судді з займаної посади у встановленому законом порядку, помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених законодавством.