Головний зміст

zakon212Проектом Закону від 10.03.2016 №4194 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» пропонують виключити вимоги про обов'язкове використання печаток суб'єктів господарювання, незалежно від їх наявності, в тому числі і у взаємовідносинах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.
 
 
 
 
 
 
Так, законопроектом передбачається, що суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності друку.
 
Незалежно від того, чи використовує суб'єкт господарювання друк у своїй діяльності, друк не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, який подається від імені підприємства органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
 
Органам державної влади і місцевого самоврядування забороняється вимагати наявності відбитка печатки підприємства на документах, які їм подаються, або не приймати зазначені документи у зв'язку з відсутністю відбитка печатки, якщо інше не встановлено законом.
 
Відсутність відбитка печатки на документі (договорі, угоді) не може бути підставою для визнання його недійсним (неукладеним, недосконалого).
 
Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, на виконання вимог законодавства подається суб'єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається засвідченої в установленому порядку, якщо на такий копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлено законом.
 
Також документом пропонується встановити адміністративну відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитка печатки на офіційному документі.
 
Так, вимагання посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування проставити відбиток печатки підприємства на документах, які їм подаються, або відмова приймати зазначені документи у зв'язку з відсутністю відбитка печатки тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.