Головний зміст

IMG 1492 2Київський районний суд м. Одеси здійснив аналіз справ про адміністративні правопорушення передбачені статтею 130 КУпАП за 2015 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До Київського районного суду м. Одеси за період 2015 року надійшло 460 справ (залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду – 36) про вчинення адміністративних правопорушень передбачених статтею 130 КУпАП, а за звітний період 2014 року надійшло 549 справ (залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду - 20). Так у 2015 році справ надійшло на 16 % менше аніж в 2014 році.
 
З усієї кількості справ про адміністративні правопорушення, що знаходились в провадженні Київського районного суду м. Одеси за 2015 рік передбаченого ст. 130 КУпАП, розглянуто – 466 справ (93% від загальної кількості справ), а у 2014 році розглянуто – 569 справ (96% від загальної кількості справ).
 
Згідно ст. 278 КпАП України орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи (у випадку коли розгляд справи не належить до компетенції цього органу, він не має права його розглядати. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення надається у главі 17 КпАП); чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
 
В разі встановлення неповноти матеріалів, поданих до розгляду, мають бути витребувані додаткові відомості та матеріали або справу повернуто за місцем складання протоколу чи інших матеріалів для усунення недоліків.
 
Так, за 2015 рік, Київським районним судом м. Одеси було повернуто 6 справ (1% від загальної кількості розглянутих), а за 2014 рік повернуто 4 справи (0,8% від загальної кількості розглянутих).
 
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
 
Застосування адміністративного стягнення має на меті виховання правопорушника в дусі додержання вимог закону. Стягнення є засобом впливу на його свідомість, за допомогою якого особі подаються навички, які стимулюють добровільне свідоме виконання нею своїх обов’язків. Виховання правопорушників тісно пов’язане з іншою метою адміністративного стягнення – попередженням правопорушень, як з боку самого правопорушника, так і з боку інших осіб.
 
За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП, можуть застосовуватись такі види адміністративних стягнень:
 
1. Основні: штраф; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами); громадські роботи; адміністративний арешт.
2. Додаткові: оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
 
Так, у 2015 році, штраф накладено на 179 осіб на загальну суму 686380 гривень (у 2014 році штраф накладено на 263 особи на загальну суму 968990 гривень), позбавлення спеціального права керування транспортним засобом застосовувалось до 266 осіб (у 2014 році позбавлення спеціального права застосовувалось до 240 осіб), адміністративний арешт накладено на 2 особи (у 2014 році на 7 осіб). Також, застосовувалось додаткове покарання у виді оплатного вилучення транспортного засобу до 1-ї особи, а у 2014 році такий вид стягнення не застосовувався. Наприклад, до Київського районного суду надійшов адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення передбаченого статтею 130 ч.3 КУпАП. Згідно протоколу громадянин В. керував автомобілем марки Мазда 6 в нетверезому стані та рухався по вул. Д. Донського в м. Одесі з явними ознаками алкогольного сп'яніння (різкий запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей). Від проходження в установленому порядку медичного огляду на визнання стану алкогольного сп'яніння в присутності двох понятих відмовився. Громадянин В. неодноразово викликався в судове засідання але не з’явився на виклик суду. Дослідивши матеріали справи, суддя, вважає провину громадянина В. доведеною та призначив покарання у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом строком на 5 років з оплатним вилученням транспортного засобу.
 
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП, чи інших законів підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.
 
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушені кримінальної справи або про її закриття.
 
У 2015 році закрито за ст. 38 КУпАП – 19 справ, у 2014 році закрито – 18 справ.
 
При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Так, за 2015 рік Київським районним судом м. Одеси за ст. 22 КУпАП закрито - 1 справу, а за 2014 рік справи – 0 справ.
 
За відсутністю події і складу адміністративного правопорушення у 2015 році закрито – 3 справи, а у 2014 році – 5 справ.
 
Залишок на кінець звітного періоду 2015 року становить 24 справи, а 2014 року – 36 справ.
 
При проведені детального аналізу розгляду справ про адміністративне правопорушення було встановлено, що за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком зменшилась кількість надходжень справ про вчинення адміністративного правопорушення за керування транспортними засобами в не тверезому стані. У 2015 році застосовувались більш суворі види адміністративного стягнення у порівнянні з 2014 роком, а саме позбавлення спеціального права та оплатне вилучення транспортного засобу як додаткового стягнення. Єдиний вид адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт у 2014 та 2015 роках не застосовувався.
 
Зменшення кількості надходжень справ про вчинення адміністративного правопорушення передбаченого статтею 130 КУпАП зумовлена зміною правоохоронної системи як уповноваженої структури на складання адміністративних протоколів про вчинення даного виду адміністративного правопорушення. В більшості випадків адміністративний протокол по статті 130 КУпАП складається у випадку ДТП, профілактичних засобів по виявленню даного виду правопорушення майже не здійснюється, порівняно з 2014 роком.
 
Отже, для повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи та виховування свідомості щодо додержання духу законності у громадян працівникам поліції необхідно збільшити контроль над дорожнім рухом, забезпечити правильне, послідовне формування матеріалів справи, коректно зазначати дані правопорушника та дані вчиненого адміністративного правопорушення.
 
Голова Київського районного
суду м. Одеси С.А. Чванкін