Головний зміст

5931ea0fb0ce2b9af03b0f4c0f057f39 XLЗ огляду на негативну ситуацію, яка склалася у зв'язку із неналежним рівнем заробітної плати працівників прокуратури, керівництво Генеральної прокуратури України неодноразово зверталося до Прем’єр-міністра України А. Яценюка із вказаного питання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Передбачена сума бюджету прокуратури на 2016 рік становить лише 31,6% від необхідних потреб. Незважаючи на наявні домовленості щодо забезпечення належного рівня фінансування органів прокуратури в цілому та збільшення фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зокрема, на жаль, цього так і не було зроблено.
 
В той же час виділення фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в окрему програму фактично відбулося лише за рахунок зменшення коштів, виділених на бюджет органів прокуратури в цілому.
 
За наведених обставин у 2016 році прокурори місцевих і регіональних прокуратур порівняно із суддями місцевих та апеляційних судів, поліцейськими на місцях, детективами Національного антикорупційного бюро України були поставлені у нерівні умови в частині матеріального та фінансового становища та отримують найменший розмір місячної заробітної плати.
 
Так, місячна заробітна плата рядового прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2016 році становить 60-70 тис. грн., в той час як у прокурорів регіональних, місцевих прокуратур - 6-8 тис. грн. та 5-7 тис. грн. відповідно.
 
Вказане стало можливим внаслідок того, що заробітна плата прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виплачується у повному обсязі відповідно до вимог нового Закону України «Про прокуратуру», а іншим - у порядку та на умовах, визначених Урядом, незважаючи на вимоги ст. 81 цього Закону.
 
Більше того, негативна тенденція, пов’язана із дискримінацією оплати праці співробітників органів прокуратури, лише поглибилася.
 
Зокрема, заробітна плата прокурора місцевої прокуратури у січні 2016 року становила від 4,4 до 5,4 тис. гри. залежно від стажу роботи в органах прокуратури. Водночас грошове забезпечення відповідної категорії працівників Національної поліції становить під 8,1 до 9,8 тис. грн., що вдвічі перевищує оплату праці прокурора місцевої прокуратури.
 
Така несправедливість у підходах до оплати праці та небажання Уряду її усунути викликає невдоволення співробітників, що призводить до відтоку високопрофесійних кадрів із системи органів прокуратури. На цей час з прокуратур районного рівня звільнені за власним бажанням понад 70 осіб, які попередньо успішно пройшли конкурсний відбір. При цьому слід враховувати, що на сьогодні в органах прокуратури вакантними є 476 посад. Якщо такий процес буде тривати і надалі, це може паралізувати роботу місцевих прокуратур, а відповідно і всієї системи правоохоронних органів.
 
Окрім того, вкрай небезпечною та безвідповідальною є позиція Кабінету Міністрів України в частині формування видатків органів прокуратури на сплату судового збору. Попри об'єктивно необхідну суму у бюджеті виділено лише суму, меншу ніж у чотири рази.
 
Прокуратура України неодноразово звертала увагу на недопустимості недофінансування зазначених видатків, оскільки йдеться про представництво прокуратурою інтересів держави в суді. Брак коштів у даному випадку може стати на заваді представництву таких інтересів і, як наслідок, призведе до можливого їх порушення.
 
Такий підхід не гарантує незалежність прокурорів, яка визначена однією із засад діяльності прокуратури. Для запобігання корупційним проявам прокурори повинні мати достатній рівень грошового забезпечення та гарантовану його виплату.