Головний зміст

1375998869 2Сьогодні до Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності надано для ознайомлення Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо особливостей функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протягом перехідного періоду).
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону Україн «Про прокуратуру» (щодо особливостей функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протягом перехідного періоду)» розроблено з метою удосконалення роботи Кваліфікаційно-дисціплінарної комісії прокурорів (КДКП) на перехідному етапі реформування органів прокуратури. Як відомо, незважаючи на набуття чинності новою редакцією Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., деякі його важливі норми так і не набули чинності, зокрема щодо функціонування органів прокурорського самоврядування, а також формування органів, відповідальних за добір прокурорів на посади та їх притягнення до дисциплінарної відповідальності. На жаль значна частина реформаторських положень, встановлених у Законі, на практиці не лише не досягла своєї мети, але й певним чином виступила гальмівним чинником у процесі реформування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів.
 
Так, конкурс на посади керівників місцевих прокуратур, який нещодавно завершився, мав на меті оновити систему прокуратури шляхом залучення нових людей та впровадження нових підходів до управління, щоб в кінцевому результаті зламати корупційні схеми, що склалися за десятиліття.
 
Однак результати конкурсу (84% осіб, що пройшли конкурс є колишніми керівниками органів прокуратури показали, що кадровий склад місцевих прокуратур не тільки не оновлено, але навпаки укріплено існуючу вертикальну систему органів прокуратури, адже завдяки недосконалості перехідних положень Закону Генеральний прокурор особисто обирав керівників місцевих прокуратур з запропонованих конкурсними комісіями кандидатів.
 
Для уникнення таких ризиків, по-перше, проектом пропонується на перехідний період (3 роки) запровадити іншу модель формування КДКП.
 
1) Шість членів (адвокат, науковці та представники від Уповноваженого ВРУ з прав людини) призначаються за процедурою, визначеною в наразі Законі.
2) Сім прокурорів призначаються Генеральним прокурором виключно з числа прокурорів та прокурорів у відставці, які є громадянами держав-членів ЄС, США, Канади та делеговані через дипломатичні представництва відповідних країн.
 
При цьому проектом передбачено положення, що функції Ради прокурорів на перехідний період (3 роки) виконує КДКП, відповідно, конференція прокурорів в цей час не скликається.
 
Також проектом визначено, що КДКП самостійно розробляє і затверджує положення про свою роботу, в якому, серед іншого, має бути визначено, хто виконує функції секретаріату до створення повноцінно функціонуючого секретаріату КДКП.
 
Передбачається, що ухвалення законопроекту забезпечить додаткові гарантії оновлення кадрового складу органів прокуратури, який буде здатний втілити на практиці ціннісні засади ухваленої нової редакції Закону України «Про прокуратуру» та запровадити європейські стандарти прав людини у повсякденну роботу прокурорів. Це призведе до підвищення ефективності і професіоналізму у роботі органів прокуратури, а також до зростання до неї довіри з боку суспільства.