Головний зміст

1390470422АССУ отримала відповідь на своє звернення щодо внесення змін до ст. 377-1 Цивільного процесуального кодексу України з метою запровадження можливості звернення ухвали суду про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до негайного виконання.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Науковці ОНЮА визнали пропозицію Громадської організації «Асоціація слідчих суддів України» щодо внесення змін до ст. 377-1 ЦПК України такою, що заслуговує на увагу та підтримку.
 
Науковці зазначили, що до запропонованого тексту законопроекту варто лише додати вказівку про те, що оскарження ухвали про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України не зупиняє її виконання, з метою недопущення різного тлумачення змісту закону судами й органами державної виконавчої служби та усунення можливості звернення недобросовісних боржників з клопотаннями про зупинення виконання ухвали протягом розгляду справи судом апеляційної інстанції, знову ж таки з метою ухилення від виконання судового рішення.
 
Таким чином, науковці підтримали представлений Громадською організацією «Асоціація слідчих суддів України» проект закону щодо внесення змін до ст. 377-1 Цивільного процесуального кодексу України, в наступній редакції:
 
«Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
 
1. Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.
 
2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.
 
3. Ухвала суду, якою встановлюється тимчасове обмеження боржника-фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, негайно після її виконання. Оскарження ухвали про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України не зупиняє її виконання.
 
4. Тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України може бути скасоване судом, який встановив таке обмеження.»