Головний зміст

121880Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроектом №3810 пропонується: заборонити контролюючим органам скасовувати суми податкового кредиту з податку на додану вартість за формальними ознаками; запровадити єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування платникам податку на додану вартість; не застосовувати у 2016 році до суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість фінансових санкцій, передбачених Податковим кодексом України за допущення помилок у податкових деклараціях з податку на додану вартість.
 
Під час засідання Комітету необхідність прийняття законопроекту обґрунтовувалася тим, що Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (№909-VIII від 24 грудня 2015 року) з 1 січня 2016 року було змінено порядок застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Водночас "вказана зміна спеціального режиму оподаткування, що передбачає запровадження для аграріїв відкриття кількох нових рахунків в СЕА ПДВ, та розподіл коштів ПДВ між самими аграріями та Державним бюджетом України, була запроваджена без жодного перехідного періоду, за який можна було б вивчити нову систему подання податкової звітності для уникнення помилок".
 
Під час обговорення зазначалося, що одним з варіантів розв'язання цієї проблеми є незастосування у 2016 році до суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом за допущення помилок у податкових деклараціях, в яких відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування.
 
Прийняття законопроекту забезпечить зменшення фіскального навантаження на бізнес, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, виведення значної частини економіки з тіні, що призведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів.