Головний зміст

photo 758 20060109Верховний Суд України на засіданні Судової палати у кримінальних справах 21 січня 2016 року, розглядаючи справу № 5-249кс 15, зробив ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК у справі про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм права, передбачених статтями 22, 23, 94 і 95 Кримінального процесуального кодексу, які покликані забезпечувати в суді:
 
 
 
 
 
 
 
а) змагальність кримінального провадження;
б) дослідження доказів безпосередньо судом;
в) оцінку кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення;
г) обґрунтування висновків суд робить лише на показання, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання
 
Так, Верховний Суд України вважає, що в тому разі, коли апеляційний суд ухвалює свій вирок щодо винуватості особи, то в процедурі апеляційного перегляду неприпустимі будь-які спрощення, а встановлення того чи іншого факту в інший спосіб, ніж це було здійснено у місцевому суді, має забезпечуватися повнотою дослідження всіх доказів щодо цього факту і в повному обсязі. Не дотримання цих положень є порушенням права особи на справедливий суд у розумінні статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод.