Головний зміст

9181023 березня 2016 року відбулася зустріч заступника глави Адміністрації Президента, координатора Ради з питань судової реформи Олексія Філатова з журналістами профільних юридичних видань, в рамках якого було презентовано ключові новації нових редакцій Господарського та Цивільного процесуальних кодексів. Як зазначалося, робота над проектом нового Кодексу адміністративного провадження ще триває і завершиться в найближчі кілька місяців.
 
 
 
 
 
Говорячи про цілі реформування процесуального законодавства, пан Філатов відзначив: «Ми хочемо підвищити сумлінність судді, зробити так, щоб він відійшов від формального підходу в застосуванні процесуальних норм. Ми хочемо зробити так, щоб суддя усвідомив, що головною його метою є ефективний, своєчасний, справедливий і законний розгляд конкретної справи і захист прав сторони у справі. Суддя повинен вести себе в процесі сумлінно і зробити все, для того щоб виконати завдання судочинства, а не застосувати формально правильно якусь процесуальну норму ».
 
Олексій Філатов розповів про основні зміни, які пропонують внести в законодавство в рамках процесуального етапу судової реформи. Зокрема, він акцентував увагу на розширенні способів судового захисту (захист прав здійснюється не тільки за допомогою механізмів, визначених законом або договором, а й іншим способом, який ефективно захищає право) і інструментарію для доведення.
 
В останньому питанні реформатори роблять ставку на введення інституту свідків у господарському процесі. Як зазначалося, у цій ідеї є як прихильники, так і противники. Аргументи останніх зводяться до побоювань, що в разі введенням інституту свідків господарський процес втратить одне з головних своїх переваг - оперативність розгляду справ. Врахувавши всі «за» і «проти», реформатори запропонували компромісний варіант реалізації даної новації, передбачивши умову, що «показаннями свідків доводиться те, що не підтверджується, але і не спростовується, письмовими доказами в справі». В цьому випадку свідчення служать в якості субсидіарного, додаткового, джерела доказів. При цьому, щоб зміни негативно не позначилися на швидкості розгляду господарських справ, передбачається, що такі свідчення можуть бути письмовими. Разом з тим планується впровадити електронну форму докази як самостійний засіб доказування.