Головний зміст

fe5936192689798d3b078684dcd43928Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України та головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення…

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
12.03.2016 м. Київ № 672/5
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521
 
Про затвердження Інструкції з оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення
 
Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України та головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2336/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 857/18152.
 
3. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 
4. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.) та начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.
 
Міністр Павло ПЕТРЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12 березня 2016 року № 672/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521
 
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
 
І. Загальні положення
 
 
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), статей 221, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс) та установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166 9, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу.
 
2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, складаються уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, управлінь юстиції (далі – уповноважена посадова особа).
 
3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.
 
4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:
 • порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;
 • неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;
 • порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а також даних про фінансові операції;
 • порушення порядку зупинення фінансових(ої) операцій(ї);
 • неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;
 • розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до Закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю;
 • невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків;
 • неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.
5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо:
 • посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (абзаци другий – п’ятий та восьмий пункту 4 цього розділу);
 • осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю (абзац сьомий пункту 4 цього розділу);
 • посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (абзац шостий пункту 4 цього розділу);
 • керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) (абзац дев’ятий пункту 4 цього розділу).

 

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
 
 
1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачений статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою.
 
2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.
 
3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов’язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.
 
4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час вчинення правопорушення, його суть, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства порушено.
 
5. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.
 
6. Уповноважена посадова особа зобов’язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами й обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.
 
7. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.
 
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.
 
8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватися свідками правопорушення у випадку їх наявності.
 
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис.
 
Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
 
9. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.
 
10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мін’юсту, управління юстиції направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
 
11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, щодо якої він був складений.
 
12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.
 
III. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
 
1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.
 
2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення суб’єкта первинного фінансового моніторингу (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мін’юсту, управління юстиції.
 
3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.
 
4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення суб’єкта первинного фінансового моніторингу зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.
 
Директор Департаменту
з питань нотаріату
О.А. Мартинюк