Головний зміст

1k26c25 березня 2016 року в Верховній Раді України зареєстрований законопроект №4305 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо строків розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Андрій Тетерук.
 
Метою і завданням прийняття законопроекту є уточнення строків розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, встановлених статтею 186 КПК України та недопущення зловживання підозрюваним або обвинуваченим своїми процесуальними правами з метою свідомого та невиправданого скорочення строків розгляду слідчим суддею, судом клопотання про застосування, зміну запобіжного заходу.
 
Депутат пропонує частину першу статті 186 викласти в такій редакції:
 
«1. Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом протягом дванадцяти годин з моменту надходження такого клопотання, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання»;
 
2). Доповнити статтю 186 частинами другою, третьою, четвертою такого змісту:
 
«2. У разі якщо після надходження до суду клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений, його захисник подає до суду клопотання про реалізацію прав, передбачених статтею 42 цього Кодексу, строк розгляду такого клопотання не зараховується до загального строку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
 
3. У разі якщо після надходження до суду клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу, за вимогою підозрюваного, обвинуваченого йому забезпечується невідкладне надання медичної допомоги, перебування у медичному чи психіатричному стаціонарі, в прядку, визначеному цим Кодексом, строк надання такої допомоги чи перебування на стаціонарному лікуванні не зараховуються до загального строку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
 
4. У випадках, передбачених частинами другою, третьою цієї статті, суд оголошує перерву в судовому засіданні із обов’язковим фіксуванням часу початку та закінчення такої перерви в порядку, встановленому цим Кодексом».