Головний зміст

invalid136Комітет з питань запобігання і протидії корупції прийняв рішення щодо невідповідності вимогам антикорупційного законодавства проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння зайнятості інвалідів"...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...Законопроектом №2322а-1 пропонується доповнити статтю 188-1 КУпАП і встановити відповідальність за недодержання порядку реєстрації підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасне подання нею до відділень зазначеного Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, а також збільшити розмір штрафних санкцій – із 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до 100-200.
 
Пропонуються також зміни до:
 
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Встановлюється можливість отримання пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, цільових позик підприємствами та організаціями інвалідів. Щодо пільг з оподаткування потрібна наявність дозволу. Дозвіл надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики. Критерії надання дозволу визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських організацій інвалідів. Фонд соціального захисту інвалідів буде надавати дотації роботодавцям на створення робочих місць для інвалідів, фінансувати витрати на професійне навчання інвалідів. Норматив штатних працівників встановлюється 4%, як і було раніше. Однак один інвалід 1 або 2 групи буде зараховуватися за двох штатних працівників підприємства.
 
Закону України «Про зайнятість населення». Запроваджуються стимулюючі механізми працевлаштування інвалідів такі як: компенсація роботодавцю фактичних витрат на оплату праці інваліда протягом 1 року за умови його працевлаштування на строк не менше 2 років; надання дотації роботодавцю на працевлаштування молоді із числа інвалідів, яка вперше приймається на роботу. Передбачається можливість надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці всім інвалідам, а не лише із числа учасників антитерористичної операції.
 
Cтатті 7 та 8 Закону України «Про колективні договори та угоди» в частині змісту договорів і угод на предмет встановлення таких зобов’язань, як виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій.
 
Під час доопрацювання з метою виключення корупціогенних факторів, Комітетом пропонується наступне.
 
1. Необхідно чітко вказати, який саме центральний орган виконавчої влади буде відповідальним у сфері формуванням державної політики у сфері трудових відносин і соціального захисту населення. Запропонованим законопроектом йому надається велика кількість повноважень, однак незрозуміло, як саме він буде їх використовувати.
 
2. Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що пропонуються, а саме збільшення штрафних санкцій в 10 разів за правопорушення, є неспіврозмірними з рівнем суспільної небезпеки діяння.
 
3. Встановлення співвідношення: «1 інвалід 1 або 2 групи, замість 2 штатних працівників», може призвести до дискримінації в сфері захисту інвалідів, адже роботодавець буде надавати пріоритет саме цим категоріям інвалідів, щоб виконати норматив робочих місць.
 
4. Необхідно створення спеціального нормативно-правового акта, який би регулював порядок надання дозволу на право користування пільгами, адже не зрозуміло, за якими критеріями буде визначатися доцільність надання таких дозволів. Так само, доцільно створити нормативно-правовий акт, що регулюватиме надання пільг, компенсацій, дотацій.