Головний зміст

photo 758 20060109Законопроектом пропонується визначити загальні правові засади здійснення страхування (перестрахування), провадження посередницької діяльності у страхуванні, особливості державного регулювання та нагляду у цій сфері.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нова редакція Закону України "Про страхування" враховує базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року "Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II".
 
Проектом пропонується забезпечити розв'язання таких проблем:
 
* реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та введення нового порядок їх реєстрації;
* визначення класифікації галузей та видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС;
* створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв'язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію;
* встановлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю;
* встановлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації;
* визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами;
* надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України;
* встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика;
* встановлення вимог до системи корпоративного управління страховика;
* визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС;
* визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування;
* надання можливості впровадження інституту саморегулювання для страховиків тощо. Проект Закону зареєстровано за №1797-1.