Головний зміст

0 321f5c 52ca4c4e origЗаконом передбачається внесення змін та доповнень до законів "Про фермерське господарство" та "Про особисте селянське господарство"...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...з метою створення правових, економічних та соціальних передумов трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи-підприємця - виробника сільськогосподарської продукції, забезпечення їм повноцінної участі в аграрному ринку та посилення соціального захисту членів таких господарств, стимулювання створення на їх основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та подальшого забезпечення комплексного розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості.
 
Документом забезпечується спрощений порядок трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства, спрощення реєстрації та організації їх господарської діяльності, спрощення процедури отримання дозвільних документів.
 
Реалізація законопроекту дозволить легалізувати та вивести в правове поле діяльність особистих селянських господарств, які фактично трансформувались в сімейні фермерські господарства, як повноправних учасників аграрного ринку, які будуть вести свою господарську діяльність у відповідності до норм чинного законодавства щодо виробників сільськогосподарської продукції.
 
Крім того, прийняття законопроекту сприятиме усуненню наявних податкових перепон, які нині мають місце при реалізації продукції, вирощеної селянськими господарськими господарствами, та сприятиме виведення з тіні значного сегменту сільськогосподарської продукції. Відповідний законопроект зареєстровано за №1599.