Головний зміст

s kuchey dokumentovПід час засідання 31 березня 2016 року Вища рада юстиції розглянула інформацію Голови Вищої ради юстиції Бенедисюка І.М. про розподіл між членами Вищої ради юстиції переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції матеріалів за заявами, щодо яких нею не прийняті рішення.
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Вищої ради юстиції нагадав, що 11 квітня 2014 року набув чинності Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який визначив правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасовий посилений захід із використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.
 
Статтею 2 Закону передбачено, що перевірка суддів проводиться протягом одного року з дня формування складу Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі – Комісія), утвореної у порядку, визначеному статтею 4  Закону.
 
Відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону заяви, що надійшли після закінчення визначеного цією статтею строку, а також заяви, щодо яких Комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються до Вищої ради юстиції для продовження їх розгляду за загальною процедурою. «Тобто Закон саме на Вищу раду юстиції покладає обов’язок завершити розгляд зазначених заяв», – наголосив І.Бенедисюк. За словами Голови ВРЮ, станом на 31 березня 2016 року Комісією до Вищої ради юстиції передано 186 матеріалів за заявами,щодо яких нею не прийнято рішення.
 
Згідно з пунктом 58-2 Регламенту Вищої ради юстиції такі заяви розглядаються відповідно до статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції». Заява, яка не відповідає вимогам Закону, повертається заявникові без розгляду ухвалою Вищої ради юстиції. За заявою, яка не підлягає поверненню, членом Вищої ради юстиції проводиться перевірка. 
 
Пунктом 2.6. Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України передбачено, що особливості автоматизованого розподілу матеріалів визначаються Вищою радою юстиції, про що приймається відповідне рішення, у випадках виявлення значної різниці в кількості розподілених матеріалів для кожного члена Вищої ради юстиції та/або за наявності інших обставин, що унеможливлюють проведення перевірки в розумний строк.
 
«З метою дотримання розумних строків розгляду переданих Комісією матеріалів за заявами, щодо яких нею не прийняті рішення, та вирівнювання значної різниці в кількості розподілених матеріалів для кожного члена Вищої ради юстиції доцільно розподілити ці матеріали між усіма членами ВРЮ», – підсумував І.Бенедисюк.
 
Вища рада юстиції підтримала цю пропозицію та ухвалила рішення здійснити розподіл переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції матеріалів за заявами між усіма членами Вищої ради юстиції.