Головний зміст

122283Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2016 року прийнята рішення про затвердження порядку відкликання державного службовця з щорічної відпустки, який передбачений Законом України від «Про державну службу».

 

 

 

 

 

Затверджений Порядок встановить процедуру відкликання держслужбовців з щорічної основної та додаткової відпустки і визначить особливості такого відкликання в залежності від категорії посади.

Підставою для відкликання держслужбовця, як повідомляється з документа, з щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладної завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки за умови неможливості виконання такого завдання іншим уповноваженим на це особою.

Щодо прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом повідомляє службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (при наявності) зв'язку, а також поштового зв'язку не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання.

Що стосується випадків необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту і збереження життя громадян щодо прийнятого рішення про відкликання, то служба управління персоналом державного органу повідомляє держслужбовцю з використанням засобів телефонного та електронного (при наявності) зв'язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.

У разі неможливості прибути на роботу в зв'язку з рядом обставин державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин особі, яка прийняла рішення про відкликання, службі управління персоналом або безпосередньо керівнику.

Після закінчення відпустки службовець повинен представити документи, необхідні для підтвердження обставин, які ускладнили прибуття на роботу в зв'язку з відкликанням.

У той же день був уже затверджений порядок відшкодування непередбачених витрат держслужбовця у зв'язку з його відкликанням з щорічної відпустки.

Затверджений Порядок відшкодування непередбачених витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпусток визначає механізм, межі та умови відшкодування таких витрат, пов'язаних з передчасним поверненням державного службовця на роботу.

У разі відкликання держслужбовця до від'їзду, до непередбачуваних витрат, як повідомляється з документа, що підлягають відшкодуванню, відносяться витрати на придбання невикористаних проїзних документів, витрати у зв'язку з розірванням цивільно-правових договорів з організації відпочинку (лікування) а також витрати, пов'язані з бронюванням проїзних документів, місць проживання та надання інших послуг.

Що ж стосується відкликання держслужбовця безпосередньо під час перебування на відпочинку або лікуванні до витрат, що підлягають відшкодуванню відносяться, то крім витрат на придбання невикористаних проїзних документів а також їх заміни, належать ще й витрати, пов'язані з невикористаними днями відпочинку (лікування) в разі неповернення, або ж часткового повернення, грошових коштів постачальником послуг, в т.ч. за цивільно-правовими договорами.

Непередбачені витрати будуть відшкодовуватися держслужбовцю протягом місяця з дня видання наказу на підставі його письмової заяви, але за обов'язкової умови наявності документів, що засвідчують обсяг таких витрат.

Передбачається, що вступ в силу цієї постанови відбудеться 1 травня 2016 року одночасно з Законом України «Про державну службу».