Головний зміст

01 celuyu tvoya fiskalnaya sluzhbaСудова палата в цивільних справа Верховного Суду України розглядаючи 30 березня 2016 р. справу № 6-58цс 16 зробила Правовий висновок.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до пункту 39 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року № 472, одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний термін з дня визначення медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого – з дня його смерті особам, які мають на це право.
 
Згідно з пунктом 43 цих Правил, якщо потерпілому з вини власника своєчасно не визначено або не виплачено суми відшкодування шкоди, то ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого терміну і підлягає коригуванню у зв’язку із зростання цін на споживчі товари та послуги у порядку, встановленому статтею 34 Закону України «Про оплату праці».
 
Ця норма права передбачає відповідальність власника не тільки за несвоєчасну виплату сум відшкодування шкоди, а й за несвоєчасне визначення цих сум.
 
У статті 34 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, яка провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
Такий порядок у період з 1 січня 1998 року до 31 грудня 2000 року було встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427, якою затверджено Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
 
Виходячи з аналізу зазначених нормативних актів та змісту пункту 43 Правил № 472 в разі несвоєчасної виплати або несвоєчасного визначення сум відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків (зокрема й у разі несвоєчасної виплати або несвоєчасного визначення сум одноразової допомоги), стягненню підлягає компенсація за втрату частини доходу у зв’язку із затримкою її виплати в порядку, передбаченому статтею 34 Закону України «Про оплату праці» та Положенням № 1427.