Головний зміст

sud rishenyaПроект Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» направлений на підтримку незалежності, справедливості та ефективності судової влади шляхом надання Україні допомоги у впровадженні реформ сектора правосуддя у відповідності до стандартів та рекомендацій Ради Європи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головними партнерами проекту є органи законодавчої та виконавчої влади, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані та деякі апеляційні суди, Рада суддів України, Національна школа суддів України, організації громадянського суспільства.
 
У ході реалізації Проекту планується, зокрема, застосування інструментів Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ) стосовно визначення якості правосуддя в Україні та рівня задоволення споживачів судових послуг.
 
– Підвищення ефективності судової системи, забезпечення єдності судової практики – це запорука забезпечення належного рівня захисту прав наших громадян, – наголосив у своєму виступі під час першого засідання керівного комітету Проекту Голова Верховного Суду України. Крім того, на переконання Ярослава Романюка, зростанню рівня довіри з боку громадянського суспільства до судової влади значною мірою сприятиме вирішення проблеми забезпечення виконання судових рішень.
 
Допомога експертів Проекту у розробці конституційних та інших законодавчих змін, що належать до питань судової реформи в Україні, співпраця у вдосконаленні нормативно-правових актів, які регулюють структуру та діяльність судових органів, підтримка у розбудові ефективної системи суддівської відповідальності, яка базується на європейських стандартах, допомога у розробці системи альтернативного вирішення спорів шляхом упровадження механізмів медіації та вдосконалення роботи арбітражу, а також надання підтримки у посиленні інституційної спроможності вищих судових інстанцій у питаннях забезпечення ефективнішого перегляду справ на підставі рішень ЄСПЛ проти України дасть змогу вирішити ряд нагальних питань, які існують у судовій системі України, переконаний Ярослав Романюк.
 
На необхідності поглиблення співробітництва із судовими радами європейських держав задля вивчення механізмів запровадження регулярного оцінювання суддів наголосила у своєму виступі суддя Верховного Суду України, голова Ради суддів України Валентина Сімоненко. На переконання Валентини Сімоненко, експерти Європейського Союзу та проектів Ради Європи здатні надати істотне сприяння у підвищенні рівня професійної підготовки законопроектів та виконання вже ухвалених Законів.
 
– Є ціла низка законодавчих актів, які необхідно напрацьовувати в розвиток змін до Конституції України, – наголосив під час прес-конференції, присвяченій презентації Проекту, Голова Верховного Суду України, – адже ще під час вступу до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватись міжнародних стандартів РЄ.
 
Ярослав Романюк також висловив подяку голові Департаменту правосуддя та правової співпраці Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Ханне Юнкер та голові відділу з реформи сектору правосуддя департаменту правосуддя та правової співпраці Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Ліліт Данегян за тривале і плідне співробітництво в галузі приведення судової системи України у відповідність до міжнародних стандартів та висловив переконання у своєчасності та ефективності роботи нового Проекту РЄ «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».