Головний зміст

img 20131111123817 937Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України розглядаючи 30 березня 2016 р. справу № 6-265цс16 про визнання договору купівлі-продажу недійсним, витребування майна, зробила правовий висновок.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору.
 
Відповідно до статті 388 ЦК України, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала право його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати, власник має права витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника не з їхньої волі іншим шляхом.
 
Відповідно до статті 876 цього Кодексу власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.
 
Згідно зі статтею 331 ЦК України право власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна.
 
Системний аналіз правових норм дає можливість зробити висновок, що стаття 876 ЦК України щодо визначення замовника власником об’єкта будівництва застосовується лише у взаємозв’язку зі статтею 331 цього Кодексу щодо обов’язкової умови наявності права власності або права користування земельною ділянкою, на якій знаходиться нерухоме майно. В інших випадках відповідно до статті 376 ЦК України такі об'єкти будівництва та інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, а особа, яка його здійснила, не набуває права власності на нього.