Головний зміст

131413 062011 31 obschagaЗаконодавчим актом уточнено сферу застосування та удосконалено окремі положення передачі гуртожитків у власність територіальних громад та забезпечено реалізацію житлових прав законними мешканцями гуртожитків.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законом викладено преамбулу Закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" в редакції, згідно з якою:
 
"Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на законних підставах мешкають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані відповідно до закону".
 
Законом також встановлено, що "сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, які не мають власного житла, перебувають (перебували) у трудових (службових) правовідносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та фактично проживають у них та які не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду".
 
Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, що є об'єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, системи цивільного захисту (крім тих, що знаходяться поза межами військових частин, закладів, установ, організацій), державних навчальних закладів (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу, та призначених для проживання сімей викладачів і працівників), Національної академії наук України (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу, та призначених для проживання сімей).
 
Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, побудовані або придбані за радянських часів приватними або колективними власниками за власні або залучені кошти (крім гуртожитків, що було включено до статутних капіталів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, у тому числі і тих, що у подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб).
 
Цим Законом також встановлено особливості використання земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, та їх прибудинкових територій.
 
Законом встановлено, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону на безкомпенсаційній основі.
 
Гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону в один із таких способів:
 
1) на безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
 
а) за згодою власника гуртожитку - за його рішенням;
б) без згоди власника гуртожитку - за рішенням суду;
 
2) на частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
 
а) на договірних засадах з виплатою компенсації у розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті, – за рішенням власника гуртожитку та рішенням відповідної місцевої ради;
б) відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, у розмірі, меншому за розмір, визначений відповідно до частини четвертої цієї статті, – за рішенням суду за позовом місцевої ради;
 
3) на компенсаційній основі, за умови попередньої повної компенсації в розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті, гуртожитки передаються:
 
а) за згодою місцевої ради - за рішенням відповідної місцевої ради за поданням власника гуртожитку;
б) без згоди місцевої ради - за рішенням суду за позовом власника гуртожитку.
 
Законом внесено відповідні зміни до Житлового кодексу Української РСР 1983р., Цивільного кодексу, законів "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про заставу". Законопроект зареєстровано за №1076.