Головний зміст

711378Державна судова адміністрація України спростовує як таку, що не відповідає дійсності, інформацію, оприлюднену в ефірі Радіо Свобода Міністром юстиції України Павлом Петренком щодо ініціатив ДСА України скасувати помічникам суддів статус державного службовця.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДСА України заявляє, що з часу реєстрації у Верховній Раді України проекту Закону України "Про державну службу" (законопроект № 2490 від 30.03.2015), який підготовлено і внесено на розгляд Кабінетом Міністрів України, послідовно і цілеспрямовано зверталася до вищого керівництва держави з листами та обґрунтуваннями, в яких доводила недоцільність, помилковість і несправедливість віднесення помічників суддів до патронатної служби.
 
Рік тому така пропозиція у законопроекті мотивувалися Урядом як європейська практика, а також за аналогією щодо врегулювання статусу помічників народних депутатів і міністрів, тобто осіб, які обіймають політичні посади. Ще тоді, ДСА України заявляла, що помічники суддів не можуть відноситися до патронатної служби, хоча б з огляду на те, що судді не є політичними фігурами. Саме така позиція ДСА України була озвучена на одному із засідань Уряду, членом якого був і є шановний Міністр юстиції України Павло Петренко.
 
Проте, ні Урядом України, ні Верховною Радою України до уваги не брався навіть той факт, що згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється шляхом поділу її на законодавчу, виконавчу та судову. Суддя відповідно до зазначеної норми Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" є носієм судової влади.
 
Помічник судді здійснює ті функції, які з огляду на чинне законодавство покликані сприяти реалізації суддею своїх обов'язків, передбачених Конституцією та законами України. Таким чином, обсяг і характер роботи помічника судді не може виходити за межі реалізації суддею державної влади шляхом здійснення ним правосуддя.
 
Тому, сьогодні, коли до введення у дію Закону України "Про державну службу " залишилися лічені дні, коли тисячі високопрофесійних помічників суддів усіх судових інстанцій – від місцевих судів до Верховного Суду України будуть виключені з переліку категорій посадовців, на яких розповсюджується дія цього закону, Міністру юстиції України варто було б підтримати реальні ініціативи ДСА України і сприяти відновленню справедливості.
 
В обгрунтування своєї позиції, на сайті Судової влади розміщено листи , які направлялися ДСА України до ВРУ, Премєр-міністра, та Голови Комітету з питань правосуддя Р.Князевичу.