Головний зміст

image2Верховний Суд України розглядаючи справу № 6-1753 цс 15 за позовом відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Одесі до Київської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, Одеської міської ради, Київської районної адміністрації Одеської міської ради, про скасування протоколу засідання комісії, висловив свою правову позицію.
 
 
 
 
 
Відповідно до статті 55 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування » (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції Фонду. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення останньої - до його правління.
 
Положенням про комісію при виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з питань вирішення спорів, затвердженим постановою правління Фонду від 1 листопада 2001 року № 37 (далі - Положення), визначено завдання, функції, повноваження, порядок формування і діяльності комісії при виконавчій дирекції Фонду.
 
Відповідно до пунктів 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Положення рішення комісії є обов'язковим для виконання сторонами спору. Рішення комісії може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - до його правління. Рішення комісії також може бути оскаржено до суду. Засідання комісії протоколюється, що забезпечується виконавчою дирекцією Фонду або її відповідним робочим органом.
 
Отже, комісія є органом, який створений при Фонді і діє на підставі Законів України і нормативних актів, затверджених самим Фондом. А тому між Фондом та комісією з огляду на зазначені норми жодних цивільно-правових відносин не виникає, крім відносин підпорядкування, тому передбачене Положенням право оскарження рішення комісії до суду стосується інших заінтересованих осіб, відносно яких це рішення було ухвалено.
 
У зв'язку з відсутністю між Фондом та комісією цивільно-правових відносин вимога Фонду про скасування ухваленого комісією рішення не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
 
Крім того, позов пред'явлено не до комісії як органу вирішення спорів, а до органів, які формують цю комісію і в жодних правовідносинах щодо спірних питань не перебувають.
 
Оскільки спір між юридичною особою та її підрозділом не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суди помилково прийняли до розгляду позовні вимоги Фонду до комісії про скасування протоколу засідання комісії.