Головний зміст

600 kr 600x400Закон визначає умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів, передбачених цим Законом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроектом, зокрема, визначено:
 
* умови участі боржника та кредиторів у процедурі фінансової реструктуризації, а також участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державних банків у такій процедурі;
* основні засади співробітництва між кредиторами під час проведення процедури фінансової реструктуризації;
* зобов’язання боржника щодо надання інформації та проведення огляду його господарської діяльності;
* умови отримання боржником фінансування під час проходження процедури фінансової реструктуризації.
 
Законопроектом визначено також інституційну роль спостережної ради та секретаріату, як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.
 
Відповідно до положень Законопроекту міжвідомча спостережна рада включатиме представників Національного банку, Мінфіну, Мінекономрозвитку України та Мін’юсту.
 
При цьому, Законопроектом встановлено, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору. Для підвищення ефективності розгляду спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації, Законопроектом передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі, а саме – створення арбітражного комітету, який буде призначати арбітрів зі списку затвердженого спостережною радою. Спори будуть вирішуватися відповідними арбітрами. Арбітражний процес буде регулюватися спеціальним арбітражним регламентом.
 
Разом з цим, з метою створення додаткових стимулів для участі у процедурі фінансової реструктуризації положеннями Законопроекту передбачено особливий податковий режим при оподаткуванні окремих операцій, пов’язаних з проведенням процедури фінансової реструктуризації та захист від визнання правочинів недійсними.
 
Законопроектом пропонується визначити строк дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» протягом трьох років з дати набрання ним чинності. Такий строк дозволить оцінити успішність проведення процедури фінансової реструктуризації в України та порівняти результати з досвідом інших країн. У разі отримання позитивних результатів строк дії цього Закону може бути подовжено.
 
Прикінцевими та перехідними положеннями встановлено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та втрачає чинність через три роки з дня набрання ним чинності, крім: 
 
  • змін до частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України
  • змін до законів України “Про банки і банківську діяльність”, «Про іпотеку», “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”;
  • змін до статті 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом дії цього Закону, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Закону. Проект Закону зареєстровано за №3555.