Головний зміст

pom sudДискусії  навколо судової реформи не вчухають та перші кроки для зміни судової системи вже розпочалися. Вже півтора місяці, після набрання чинності новим Закону України «Про державну службу», помічники суддів більше не державні службовці, адже згідно ч. 1 ст. 92 Закону вони тепер відносяться до патронатної служби.
 
 
 
 
 
 
 
 
Отже, одним з основних питань, яке хвилювало помічників – яким буде їх посадовий оклад?
 
Спеціально для патронатних служб Кабміном було прийнято окрему постанову №323 від 5.05.2016 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» (далі - постанова КМУ №323). Відповідно до постанови, посадовий оклад помічника голови та заступника голови місцевого суду , помічника судді апеляційного і місцевого суду становитиме 5512 грн. При цьому, як видно з таблиці посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах, затвердженої постановою КМУ №323, оклад помічника не залежить від юрисдикції суду. 
 
Є й інші хороші новини для помічників суддів. Наприклад, відповідно до постанови КМУ №323, керівнику апарату Верховної Ради, голові Адміністрації Президента, державному секретарю, керівнику державного органу або заступнику керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за погодженням з посадовою особою, при якому створена патронатна служба, в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу надано право, зокрема, встановлювати надбавки за виконання особливо важливої роботи (до 100% посадового окладу) і за інтенсивність праці. Хоча це правило діє і навпаки - в разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується.
 
Розміри посадових окладів вищевказані керівники зможуть встановлювати виключно відповідно до таблиці, затвердженої постановою КМУ №323, зате преміювати працівників патронатної служби будуть в залежності від їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання відповідного державного органу. Залишається у керівників і можливість надавати працівникам патронатної служби матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату. Що стосується матеріальної допомоги на оздоровлення, то її виплату передбачили при наданні щорічної відпустки, і також в розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату.
 
Надбавки за стаж роботи в державних органах працівникам патронатної служби також залишили: більше 3 років - 10%, понад 5 років - 15%, понад 10 років - 20%, понад 15 років - 25%, понад 20 років - 30%, понад 25 років - 40% посадового окладу. При цьому до стажу для встановлення даної надбавки включаються і періоди, передбачені ст. 46 Закону «Про державну службу».
 
Як бачимо, додаткові виплати помічникам суддів від нового закону не дуже постраждали, і в цілому з майбутнім рівнем оплати їх праці все більш-менш ясно. 
 
Як бути з деякими обов’язками помічника судді?
 
Відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України №14 від 25.03.2011, серед обов'язків помічника судді значаться, зокрема:
 
-здійснення контролю за своєчасною здачею секретарями судових засідань судових справ, розглянутих під головуванням судді;
 
-координація роботи секретаря судового засідання і надання йому методичної та практичної допомоги, в т. ч. щодо забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами.
 
Однак в ч. 2 ст. 9 Закону «Про державну службу» обумовлено, що державний службовець при виконанні своїх обов'язків не повинен виконувати доручення працівників патронатної служби. Таким чином, виникла колізія, яка може перешкодити помічникам суддів виконувати частину своїх обов'язків.
 
Згідно п. 3.1 Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом ДСА України №108 від 20.09.2012, фіксацію судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або інший працівник апарату суду. Не секрет, що іноді помічник судді міг підстрахувати «свого» секретаря в разі непередбачених ситуацій, таких як хвороба, і здійснювати фіксацію судового засідання. Зазначена Інструкція все ще діє, але зараз у багатьох судах виникло питання: якщо помічник судді більш не держслужбовець, чи має він право «ходити» в судове засідання замість секретаря цього засідання.
 
Стосовно стажу
Відповідно до ч. 5 ст. 92 Закону «Про державну службу», час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі і після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.
 
Основна проблема полягає в ч. 6 ст. 92 закону. У ній сказано, що працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке своє право на загальних підставах з обов'язковим проходженням конкурсу, тобто нічим не відрізняється від осіб, вперше поступають на державну службу.