Головний зміст

1019302364У Верховному Суді України підбили підсумки роботи міжнародного круглого столу «Гарантії здійснення права власності та його захист в особливих умовах», участь у якому взяли Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, судді Верховного Суду України, правники, судді Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу, українські судді, науковці, представники органів державної влади України, громадських організацій, міжнародні та національні експерти.
 
 
 
 
 
Суддя Верховного Суду України Людмила Охрімчук висвітила питання правового захисту індивідуальних трудових прав в умовах проведення антитерористичної операції та наголосила на тому, що у зв’язку із АТО, що триває на Сході України з квітня 2014 року, десятки тисяч працівників, намагаючись зберегти своє життя, вимушено покинули свої домівки та робочі місця.
 
На більшості підприємств були прийняті накази про зупинення роботи, оформлено простій, а трудові колективи були відправлені у вимушені безоплатні відпустки. На жаль, абсолютно беззахисними є тисячі людей, у підприємств виникає замкнуте коло накопичення боргів, оскільки вони не мають можливості оплачувати простій, вчасно проводити розрахунки з виплати заробітної плати, підкреслила суддя Верховного Суду України.
 
Старший юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини Павло Пушкар зауважив, що існує багато питань у регулюванні прав внутрішньо переміщених осіб. З однієї сторони є прогалини у законодавстві, проте навіть коли процедура законодавчо закріплена, відсутні механізми для реалізації на практиці положень для захисту прав таких осіб.
 
Павло Пушкар у доповіді проаналізував практичні аспекти захисту права власності та соціальних прав внутрішньо переміщених осіб та підготував загальний огляд застосовних норм міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини.
 
Суддя Верховного Суду України Іван Шицький, виступаючи на тему: «Обставини непереборної сили як підстава звільнення від відповідальності за невиконання господарських зобов’язань», закцентував увагу присутніх на теоретичних та практичних питаннях форс-мажору у господарському процесі.
 
Із підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності, окресленням проблематики непереборної сили та тлумаченням судами цього поняття ознайомив завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Майданик у доповіді «Звільнення від відповідальності за невиконання приватноправових зобов’язань».
 
Про питання особливості засвідчення форс-мажорних обставин у зв’язку із проведенням АТО та анексією Криму доповів перший віце-президент, генеральний секретар Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
 
Суддя апеляційного суду Донецької області Людмила Соломаха звернула увагу учасників міжнародного круглого столу на процесуальні проблеми судового розгляду спорів, пов’язаних із захистом майнових прав фізичних та юридичних осіб у зоні проведення АТО. Суддя назвала основну процесуальну проблему, з якою майже щоденно стикаються суди як першої, так і апеляційної інстанції в районі проведення АТО, – це дотримання вимог Цивільного процесуального Кодексу України у частині повідомлення учасників процесу про розгляд справи.
 
Людмила Соломаха також зазначила, що судді активно шукають вихід із ситуації, що склалася, але розв’язання та врегулювання на практиці потребують наступні питання: допустимість письмових доказів, які видані підприємствами, що продовжують свою діяльність на території, яка не контролюється органами державної влади; розгляд справ, в яких відповідачами мають виступати відповідні територіальні громади територій, які не контролюються органами державної влади; особливий порядок направлення особам, які проживають або перебувають у населених пунктах у районі проведення АТО, копій судових рішень; передача справ, розгляд яких не закінчено та які продовжують перебувати у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення антитерористичної операції, оскільки у реальності жодна справа із судів Донецької області, які розташовані на території, яка не контролюється органами державної влади, до інших судів передана не була.
 
На важливості повернення під контроль української влади територій, на яких проходить АТО, та тимчасово окупованого Криму наголосив професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Костянтин Гусаров. Розглянувши практичні аспекти порушення права власності та інших речових прав в особливих умовах, професор, зокрема, зупинився на судовій практиці Європейського суду з прав людини, питанні виконання рішень ЄСПЛ державами-учасницями Конвенції.
 
Людмила Охрімчук докладно поінформувала учасників заходу про правові висновки, які зробив Верховний Суд України у справах № 6-364цс16 та № 6-365цс16, про дотримання трудових гарантій працівників щодо виплати належних працівнику сум від підприємства, яке знаходиться в зоні проведення АТО.
 
–Практика правозастосування свідчить про те, що гарантії соціального захисту працівників, які залишилися у зоні проведення АТО, та працівників, що вимушено покинули робочі місця, їх трудові права законодавчо незахищені й потребують якнайшвидшого врегулювання. Таким чином, законодавство чітко не регламентує трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях, які розташовані на окремих територіях Донецької та Луганської областей, питання соціального захисту найманих працівників, які раптово, без власної ініціативи залишилися без належного фінансового забезпечення, – підсумувала суддя Верховного Суду України Людмила Охрімчук.