Головний зміст

111728Вища рада юстиції на засіданні 16 червня 2016 року розглянула провадження щодо вимог законодавства про несумісність за зверненням Міністерства юстиції України, в якому ставиться питання про визнання порушення суддею апеляційного суду Вінницької області Юненком Миколою Олександровичем вимог щодо несумісності та звернення до Верховної Ради України з поданням щодо прийняття рішення про звільнення вказаного судді із займаної ним посади.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до змісту звернення Міністерства юстиції України зазначений суддя у 1988–1992 роках проходив дійсну військову службу на офіцерській посаді в Управлінні Комітету державної безпеки – Управлінні Служби безпеки України по Рівненській області.
 
Щодо професійних суддів заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються відповідно до Закону України «Про очищення влади», який передбачає застосування заборон, визначених статтею 1 цього Закону до осіб, які були штатними працівниками КДБ УРСР. Суддя Юненко М.О. подав заяву на ім’я голови апеляційного суду Вінницької області, в якій зазначив, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
 
Як повідомив доповідач у справі, член ВРЮ Анатолій Мірошниченко, відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про очищення влади» очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. Водночас проведеною перевіркою не було виявлено жодних обставин, які вказували б на те, що Юненко М.О. здійснював заходи (та/або сприяв їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Віктором Януковичем, підрив національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав людини.
 
«Усі зібрані матеріали свідчать про бездоганну репутацію судді Юненка М.О., він демонструє високі показники у роботі, характеризується виключно позитивно. Особливо відзначу той факт, що суддя Юненко М.О. працював в апеляційному суді міста Севастополя на час аннексії території АРК і був у числі тих небагатьох суддів, які зберегли вірність присязі. Юненко М.О. переїхав на неокуповану територію України і був переведений на роботу до апеляційного суду Вінницької області», – поінформував член ВРЮ А.Мірошниченко.
 
Доповідач звернув увагу на те, що Юненко М.О. працював в органах КДБ понад 25 років тому, в період роботи на посаді уповноваженого райвідділу КДБ–УСБУ він займався питаннями захисту конституційного ладу, боротьби з проявами тероризму, диверсій та найманства для участі у збройних конфліктах інших держав, питаннями реабілітації осіб відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».
 
Крім того, А.Мірошниченко нагадав, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожній особі, зокрема, право на повагу до приватного життя (стаття 8), а також забороняє дискримінацію (стаття 14). При цьому Європейським судом з прав людини вироблено усталену практику застосування норм у справах про люстрацію. ЄСПЛ у низці своїх рішень зазначив, що люстраційні заходи за своєю природою мають тимчасовий характер, і потреба у них із часом зменшується. За умови, що особу ніколи не звинувачували прямо чи опосередковано у неправомірній діяльності, яка практикувалася колишнім тоталітарним режимом, у минулому житті особи не було виявлено нічого такого, що вказувало б на її протистояння чи ворожість відновленню демократичного порядку у державі, обмеження прав людини за допомогою люстрацій них заходів не відповідають Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
 
«За таких умов звільнення Юненка М.О. з посади судді суперечитиме гарантіям незалежності суддів, передбаченим статтею 126 Конституції України, а також статтям 8 та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та не відповідатиме частині другій статті 1 Закону України «Про очищення влади», – підсумував А.Мірошниченко.
 
За результатами таємного голосування Вища рада юстиції вирішила відмовити у внесенні подання до Верховної Ради України про звільнення Юненка Миколи Олександровича з посади судді апеляційного суду Вінницької області у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності.