Головний зміст

201641Кабмін визначив процедуру проведення службового розслідування стосовно керівника держслужби в державному органі чи державного службовця вищого органу. Таке розслідування проводиться Нацдержслужбою або її територіальним органом за фактом подання скарги держслужбовця у разі порушення його прав, встановлених Законом “Про державну службу”, або створення перешкод у реалізації таких прав з метою перевірки фактів, зазначених у скарзі.
 
 
 
 
 
Відповідний порядок проведення службового розслідування затверджено постановою Кабміну від 24 червня 2016 р. №393.
Службове розслідування за фактом подання анонімної скарги не проводиться.
 
 
Строк проведення службового розслідування становить не більш як один місяць. У разі потреби цей строк може бути збільшений, але не більш як до двох місяців.
 
 
З дати надходження скарги протягом 3 робочих днів територіальний орган Нацдержслужби приймає рішення про проведення службового розслідування або відмову в розгляді скарги. Рішення про проведення службового розслідування оформляється наказом тероргану, копія якого надсилається суб’єктові призначення особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.
 
 
Комісія з проведення службового розслідування утворюється у складі не менше трьох осіб. Її членам забороняється розголошувати інформацію про проведення службового розслідування.
 
 
Перед початком службового розслідування члени комісії з його проведення вручають під розписку керівникові державної служби в державному органі, в якому проводиться службове розслідування, а у разі його відсутності особі, яка виконує його обов’язки, доручення та копію наказу про проведення службового розслідування. Відповідний керівник зобов’язаний забезпечити роботу комісії з проведення службового розслідування.
Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків.
Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:
1) надавати пояснення (в тому числі письмові), а також документи та матеріали і їх копії щодо обставин, які досліджуються;
2) порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів службового розслідування документів, додаткових пояснень від осіб, яким відомі обставини, які досліджуються;
3) бути присутнім під час вжиття відповідних заходів;
4) подавати скарги на дії членів комісії з проведення службового розслідування керівникові уповноваженого органу або до суду;
5) звертатися з обґрунтованим письмовим
клопотанням до голови комісії з проведення службового розслідування або керівника уповноваженого органу про виключення із складу комісії осіб, які особисто заінтересовані у результатах такого розслідування;
6) ознайомитися після завершення службового розслідування з його висновком та матеріалами;
7) подавати зауваження під час проведення службового розслідування та до висновку щодо його проведення.
За результатами службового розслідування складається висновок. 
У разі виявлення за результатами проведення службового розслідування фактів порушення державним службовцем, стосовно якого проводилося таке розслідування, прав державного службовця, встановлених Законом, або створення перешкод у реалізації таких прав державний службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом, порушені права підлягають безумовному поновленню, а перешкоди — усуненню.
Копія висновку щодо проведення службового розслідування надсилається суб’єктові призначення для ініціювання дисциплінарного провадження. 
У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину або адміністративного правопорушення повідомляється відповідним правоохоронним органам.