Головний зміст

mnhgfrewaznМетою законопроекту є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки відповідно до підходу, закріпленому у Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001р. 2001/42/ЄС.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроектом пропонується визначити сферу застосування стратегічної екологічної оцінки, встановити порядок її здійснення, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторинг виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них.
 
 
Згідно із законопроектом, стратегічна екологічна оцінка проводитиметься щодо проектів документів державного планування, які підготовлені у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, телекомунікацій, туризму, землекористування, виконання яких передбачатиме надання документів дозвільного характеру.
 
 
Розділом VІ «Прикінцеві положення» законопроекту вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державні цільові програми», «Про екологічну експертизу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про регулювання містобудівної діяльності» з відповідних питань.
 
 
Проект Закону зареєстровано за №3259.