Головний зміст

IMG 5639 213 липня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Закон набирає чинності 30 вересня 2016 року. Про склад та повноваження місцевих судів за новим законом розповів голова Київського районного суду м.Одеси Сергій Чванкін.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Новий Закон «Про судоустрій і статус суддів», безперечно, покликаний забезпечити майбутню імплементацію змін до Конституції в частині правосуддя для забезпечення незалежності та деполітизації судової влади, а також посилення її відповідальності перед суспільством.
 
Законом, зокрема, запроваджується трирівнева система судоустрою та створюється новий Верховний Суд.
 
Місцевими загальними судами будуть окружні суди, які утворюватимуться в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).
 
Слід зазначити, що, районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджуватиметься на відповідну територію.
 
Як суд першої інстанції місцевий суд здійснюватиме правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом, розглядаючи цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.
 
Місцевий суд складатиметься з суддів місцевого суду, з числа яких призначатиметься голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.
 
Суттєво змінюються і розміри посадових окладів суддів місцевого суду. Так, з 1 січня 2017 року для судді місцевого суду розмір посадового окладу складатиме 15 мінімальних заробітних плат, з 1 січня 2018 року – 20 мінімальних заробітних плат, з 1 січня 2019 року – 25 мінімальних заробітних плат і з 1 січня 2020 року – 30 мінімальних заробітних плат.
 
Також законом передбачено обрання слідчих суддів з числа суддів місцевого загального суду, які здійснюватимуть повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
 
Кількість слідчих суддів визначатиметься окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.