Головний зміст

poligrafЖодна людина без її згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам - це  передбачено ч. 3 ст. 28 Конституції України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Використання поліграфа підпадає якраз під формулювання «інші досліди». 
 
Поліграф – це технічний засіб, що використовується при проведенні інструментальних психофізіологічних досліджень для синхронної реєстрації параметрів дихання, серцево-судинної активності, електричного опору шкіри, а також, при наявності необхідності і можливості, інших фізіологічних параметрів з подальшим представленням результатів реєстрації цих параметрів в аналоговому або цифровому вигляді, призначеному для оцінки достовірності повідомленої інформації (так званий «детектор брехні»).
 
Професійне поліграфічне опитування складається з декількох етапів: вивчення фабули ситуації, перед тестова співбесіда, саме тестування. Важливою фазою поліграфічної процедури є вивчення фабули ситуації, яка проводиться напередодні обстеження. Після цієї процедури складаються тестові питання. Передтестова співбесіда є вступним етапом до обстеження, якою уточнюються усі необхідні обставини та умови, які належить дослідити. Під час такої бесіди проводиться безпосередній інструктаж для того, щоб опитуваний повністю зрозумів алгоритм своїх дій під час проходження обстеження. 
 
Надалі проводиться безпосередньо сам тест, який  реєструє фізіологічні показники у формі поліграм.
Сам прилад виступає тільки реєстратором об'єктивних параметрів, а їхню суб'єктивну інтерпретацію здатний виконати тільки фахівець - поліграфолог, який і проводить відповідне оцінювання за спеціальними методиками з урахуванням обставин справи. Поліграфолог порівнює параметри, зафіксовані детектором в стані психофізіологічного спокою, з тими, які спостерігалися при адресації критичних питань чи пред'явленні об'єктів, пов'язаних зі злочином. 
 
Критики використання поліграфа наводять чимало підтверджених фактів про психопатичні особистості, які не демонструють змін фонових фізіологічних параметрів навіть при запереченні скоєних ними жорстоких злочинів. І навпаки, людина, яка не скоював злочин, але зіткнувся з його проявом, демонструє фізіологічні параметри, властиві особі, яка вчинила злочин. Крім того, відомі досить прості техніки, що дозволяють довільно міняти фонові характеристики, що реєструються поліграфом - напруга м'язів, покусування мови.
 
У зв'язку з цими недоліками використання поліграфів отримало в світі вкрай рідкісне закріплення в законодавстві, хоча широко поширене при прийнятті людини на роботу. Так,  у бізнес-цілях поліграф використовують у більш ніж 60 країнах світу. Найбільш активно у США, де кількість кадрових тестувань, які ініціює компанії, щороку перевищує 4 млн. Американці підрахували, що завдяки таким тестам вдається запобігти корпоративні збитки на суму приблизно  20 млрд.  доларів США на рік. Також, в Індії, Туреччини і деяких штатах Америки висновок поліграфа є прямим доказом. Але разом з тим є країни, де заборонено використання поліграфа  (Австралія, Німеччина).
 
Також, при прийомі на роботу до Національної поліції, Законом України «Про Національну поліцію» передбачено, що за згодою осіб, які виявили бажання вступити на службу, проведення тестування на поліграфі (ч. 2 ст. 50 ЗУ).