Головний зміст

b792c4c993afb4a746ab9558ee6bc7e2Наказом Міністерства юстиції  України від №  № 2432/5 від 5 серпня 2016 року затверджено Положення ро автоматизовану систему виконавчого провадження.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматизована система виконавчого провадження – комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.
Система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в органах державної виконавчої служби, у приватного виконавця, а саме:
-реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її проходження;
-об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;
-реєстрацію виконавчих дій та виготовлення документів виконавчого провадження;
-контроль за дотриманням строків вчинення виконавчих дій;
-надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;
-централізоване зберігання документів виконавчого провадження в електронному вигляді;
-централізоване зберігання інформації про  рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження, а також облік та звітність за сумами на цих рахунках;
-підготовку та формування статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації;
-передачу документів виконавчого провадження до електронного архіву;
-формування Єдиного реєстру боржників;
-контроль за здійсненням виконавчих дій приватним виконавцем при виконанні рішень майнового характеру залежно від страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності виконавця.
Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статей 8, 9  Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження»,  але не раніше дня його офіційного опублікування.