Головний зміст

jhfkbutlii00Виходячи з європейських перспектив України та її курсу на інтеграцію в ЄС, а також з метою виконання взятих зобов'язань перед Радою Європи, існує необхідність створення дієвих механізмів захисту прав і свобод людини та громадянина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливу роль в цьому питанні відіграє вдосконалення організації та функціонування адвокатури, яка діє для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги.
 
На сьогодні у нас діє Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року. Згідно з яким значна частина питань організації та діяльності адвокатури залишається неврегульованою, в результаті чого створюються механізми, які за своїм змістом порушують основоположні норми КУ, обмежують права і свободи людини і громадянина.
 
Так, в даний час органи адвокатського самоврядування самостійно встановлюють розмір внеску за проходження стажування, в окремих регіонах він становить 20 мінімальних заробітних плат, що становить 31000 гривень.
 
Крім цього, держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, а також недопущення дискримінації.
Однак, ситуація з надмірною сплатою стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю суперечить вимогам міжнародних актів і приписів Основного Закону, оскільки дане положення є відверто дискримінаційними за ознакою майнового стану, а також обмежує можливості людини у виборі професії та роду трудової діяльності.
 
Саме тому, на розгляд до ВРУ був направлений проект Закону №5359 від 04.11.2016 «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо створення рівних можливостей для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та недопущення дискримінації за майновою ознакою ».
Законопроектом пропонується доповнити Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» такими положеннями:
  • стажування відбувається безоплатно і плата за її організацію та проходження органами адвокатського самоврядування не стягується. Розмір винагороди за кураторство стажування може встановлюватися окремо за домовленістю між стажистом і адвокатом, але в розмірі не більше трьох мінімальних заробітних плат;
  • Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту, але не більше двох мінімальних заробітних плат.
Ухвалення цього законопроекту унеможливить поширення незаконної практики обмеження доступу осіб до адвокатської діяльності, а також не допустить прояв дискримінації, в тому числі за ознаками майнового стану.
 
Джерело:  yaizakon.com.ua