Головний зміст

74214070Комітет з питань правової політики та правосуддя схвалив Проект Закону  №4701 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері засудження тоталітарних режимів, щодо приведення їх у відповідність з вимогами статті 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод» та рекомендував прийняти за основу.

 

 

 

 

Даним законопроектом пропонується внести зміни в Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Зокрема, пропонується уточнити визначення терміна «пропаганда комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» шляхом встановлення переліку видів діянь, що підпадають під це визначення, уточнити мету Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» і деякі інші його положення, що стосуються прийняття судом рішення про припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об'єднання громадян.

Передбачається продовжити термін перейменування об'єктів топономіки, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму — з трьох до дев'яти місяців.

Законопроектом  пропонується викласти у новій редакції статтю 436 Кримінального кодексу, передбачивши кримінальну відповідальність за публічне заперечення або публічне виправдання злочинів комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Також, пропонується ввести адміністративну відповідальність за розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, публічне виправдання, у тому числі з використанням засобів масової інформації, порушень або обмежень прав і основних свобод людини тоталітарними режимами, встановлення радянської влади, переслідування борців за незалежність України в ХХ столітті, а також за використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів під час організації або проведення зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації (крім випадків використання такої символіки, визначених частиною третьою статті 4 закону).