Головний зміст

115891Сьогодні, 9 грудня, відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме цього дня у 2003 році був відкритий для підписання один з основних антикорупційних міжнародно-правових актів, що увібрав у себе найкращі світові практики та стандарти з подолання корупції – Конвенція ООН проти корупції.

 

 

 

 

 

Україна ратифікувала цю угоду у жовтні 2006 року, продемонструвавши наміри впровадження превентивних, поряд з репресивними, форм протидії корупції у відповідності до кращих міжнародних практик та досвіду в цій сфері.

Ратифікована Україною Конвенція ООН проти корупції містить перелік заходів щодо запобігання корупції, покарання винних, а також механізми міжнародного співробітництва в боротьбі з цим явищем. Документ зобов’язує країни-учасниці договору проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони та заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем.

І на сьогодні антикорупційна реформа - один з основних пріоритетів у діяльності Уряду в процесі формування та реалізації державної правової політики.

Низку важливих законодавчих і практичних ініціатив вже реалізовано. Прийнято ключові нормативні акти. Сформовано систему антикорупційних органів. Розпочато практичне впровадження превентивних антикорупційних механізмів.

Цьогоріч у новоствореній системі антикорупційних органів країни розпочала функціонування превентивна інституція – Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноважений на формування та реалізацію державної антикорупційної політики.

Прийнято найбільш важливі документи, що дозволили розпочати виконання функцій за всіма напрямами діяльності: у сфері формування антикорупційної політики, запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, фінансування політичних партій.

Напрацьовано цілий комплекс нормативних актів, роз’яснень та методичних рекомендацій з антикорупційних питань; у промислову експлуатацію запущено систему електронного декларування майнового стану публічних службовців; впроваджено механізми фінансування політичних сил з державного бюджету; ініційовано проведення перевірок з питань дотримання антикорупційного законодавства в частині обмежень та заборон, конфлікту інтересів, організації заходів із запобігання корупції в інших державних органах, перші протоколи про пов’язані з корупцією правопорушення вже спрямовано до суду тощо.

Важливою є й просвітницька функція. Організовані та проведені Агентством тренінги та всеукраїнські інформаційні кампанії не лише сприяли якісному підвищенню рівня та закріпленню знань серед всіх його співробітників, але й забезпечили налагодження механізмів взаємодії та співробітництва у цій сфері з превентивними антикорупційними підрозділами державних органів всіх регіонів України.