Головний зміст

1404390996 1ЄСПЛ опублікував Орієнтири щодо застосування статті 15 Європейської конвенції з прав людини. В тексті Посібника йдеться про обмеження прав під час надзвичайного стану.

 

 

 

 

 

 

Стаття 15 Конвенції присвячена обмеженню відступів. Вона дає змогу Договірним Державам у виняткових випадках уводити обмеження на свої зобов’язання в обмежений і підконтрольний спосіб з метою забезпечення певних прав і свобод відповідно до Конвенції.

 

§1 статті 15 гласить:  "Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом".

 

Цей же пункт встановлює три умови для чинного відступу

1) це повинно бути під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації;

2) заходи, прийняті у відповідь на війну або іншу суспільну небезпеку, не повинні виходити за межі, якої вимагає гострота становища;

3) акі заходи не повинні бути несумісними з іншими зобов’язаннями держави згідно з міжнародним правом.

На сьогодні прецедентне право ЄСПЛ включає в себе вимогу, що надзвичайна ситуація повинна носити тимчасовий характер, бути справжньою та неминучою.

 

§2 статті 15  захищає певні права від часткового обмеження. Згідно зі статтею 15 § 2, зокрема:

стаття 2 - право на життя - за винятком випадків загибелі людей унаслідок правомірних воєнних дій;

стаття 3  - заборона тортур та інших форм жорстокого поводження;

стаття 4 § 1 - заборона рабства або підневільного стану;

стаття 7 - немає покарання без закону.

 

Три додаткових протоколи до Конвенції також містять положення, що забороняють обмеження деяких прав, які містяться в них. Це Протокол № 6 (скасування смертної кари в мирний час і обмеження смертної кари під час війни), Протокол № 7 (принцип «не бути покараним двічі за одне і те саме», викладений у статті 4 цього Протоколу) і Протокол № 13 (повне скасування смертної кари).