Головний зміст


155185З прийняттям 07 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було встановлено обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, яке проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на пост судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

 

 

 

 

 

Законодавець у нормі закону встановив проведення кваліфікаційного оцінювання як для суддів, які будуть призначені на посаду вперше, так і для суддів Верховного Суду та касаційних судів, які мають багаторічний стаж, професійний досвід та у більшості працюють на посаді судді кандидатами та докторами юридичних наук.

 

Проте Народний депутат Валерій Карпунцов не погоджується з такою позицією і тому подав Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій та статус судів" (щодо кваліфікаційного оцінювання суддів) №5536 від 13 грудня 2016 року.

 

Свою позицію автор обґрунтовує наступним чином: наявність вченого ступеня у суддів Верховного Суду та касаційних судів означає, що вони є вченими-практиками, які володіють досягненнями національної та світової науки та практики, що дає можливість застосування своїх знань при виконанні професійних обов’язків судді. Тому досить складно передбачити ступінь об’єктивності та компетентності кваліфікаційного оцінювання усіх без виключення суддів, зокрема суддів Верховного Суду, касаційних судів з боку членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

Венеціанська комісія підкреслила, що «кваліфікаційне оцінювання слід розглядати як винятковий захід, що має підпадати під надзвичайно суворі гарантії захисту суддів, які відповідають займаний посаді». Тому питання щодо виключення з переліку кваліфікаційного оцінювання суддів Верховного Суду та касаційних судів є ключовим елементам принципу гарантування незалежності та збереження наукового ядра серед працюючих суддів. За таких умов внесення змін до частини 3 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дасть можливість провести кваліфікаційне оцінювання для вказаної категорії суддів тільки за критерієм доброчесності.

 

Таким чином, керуючись принципами об’єктивного підходу до оцінювання суддів Верховного Суду та вищих галузевих судів необхідно внести змін до частини 3 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої, кваліфікаційне оцінювання суддів за критерієм професійної компетентності, крім суддів Верховного Суду, вищих спеціалізованих та касаційних судів, проводиться з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації, що забезпечить реалізацію принципу незалежності суддів (стаття 126 Конституції України).

 

Як стверджує автор, завданням проекту Закону є введення у законодавство України конкретизацію правової норми, яка забезпечить конституційний принцип незалежності суддів та надасть можливість зберегти науковий потенціал високопрофесійних суддів, які мають складати ядро серед інших категорій кандидатів на посади суддів, які претендують пройти за конкурсом до Верховного Суду, вищих спеціалізованих та касаційних судів. Механізмом досягнення вказаної мети є внесення відповідних змін до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Нардеп зазначає, що внесення відповідних змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» гарантуватиме належне функціонування судової системи та застосування наукових знань при прийнятті справедливих та законних судових рішень з використанням практичного суддівського досвіду.