Головний зміст

im578x383 veniceВерховний Суд України опублікував доповідь Члена Венеціанської Комісії від Молдови Ніколае Ешану «Стандарти Венеціанської комісії з незалежності судової системи».

 

 

 

 

 

У Доповіді про верховенство права, затверджений на 86-й пленарній сесії, Венеціанська Комісія підкреслила що, незважаючи на різноманіття правових і державних систем, в даний час можна знайти спільний консенсус щодо необхідних складових верховенства права, а також правової держави.

 

На думку Венеціанської Комісії, обов'язковими складовими верховенства права та правової держави є:

 

  • законність, в тому числі прозорий, підзвітний і демократичний процес прийняття законодавства;

  • правова визначеність;

  • заборона свавіллю;

  • доступ до правосуддя, що забезпечується незалежними і неупередженими судами, в тому числі судовий розгляд адміністративних актів;

  • дотримання прав людини;

  • доступ до правосуддя, що забезпечується незалежними і неупередженими судами.

 

У державі, заснованій на верховенстві права, найважливіше значення має судова система. Саме вона є гарантом правосуддя – основоположною цінністю в правовій державі. Судова система зможе виконати цю місію тільки якщо буде незалежною і неупередженою.

 

Незалежність означає, що судова система вільна від зовнішнього тиску і не контролюється іншими гілками влади, перш за все, виконавчої. Ця вимога є невід'ємною частиною основоположного демократичного принципу поділу влади.

 

Окрім наведеного вище, у доповіді розкриваються питання:

 

призначення суддів та суддівської кар’єри;

термін повноважень;

винагорода суддів;

роль органів, які призначають суддів та консультативних органів;

бюджет судової системи;

свобода від зовнішнього впливу;

внутрішня незалежність;

розподіл справ і право на законного суддю.

 

Вперше доповідь була презентована в м. Ташкент, Узбекистан, в листопаді 2012 року на конференції «Забезпечення верховенства закону, надійного захисту прав та інтересів особи - найважливіша мета демократизації і лібералізації судово-правової системи».

 

Текст доповіді доступний російською мовою, з ним можна ознайомитися за посиланням.